Вхідне діагностування у 1 класі

З початком цього 2018 – 2019 навчального року початкова школа в Україні змінює пріоритети – від школи знань до школи компетентностей. Освіта дітей, які йдуть у 1 клас, відповідатиме вимогам ХХІ ст.

Інклюзивне навчання в початковій школі вимагає переосмислення пріоритетів навчального процесу та змін у системі проведення навчання. Освіта всім передбачає зміни у системі визначення успішності учня та вчителя.

Освіта всім передбачає зміни
Освіта всім передбачає зміни

Для більшості, діагностика пов'язана з медичною сферою. Проте, коли початкова школа поповнюється новими першачками, вхідне діагностування необхідне для визначення подальших кроків у плануванні навчального процесу, щоб збагатити розвиток дитини. Індивідуальне навчання в початковій школі – це не ярлик, а пріоритет для кожної дитини.

Як оцінювати дітей сьогодні?

В сучасній освіті та за концепцією Нової української школи (НУШ) оцінювання складається з трьох етапів:

 • вхідне діагностування;
 • поточне оцінювання або формувальне оцінювання (відкриється нове вікно);
 • підсумкові висновки та рекомендації.

НУШ покладає великі вимоги на соціальні компетентності учнів, складова яка до цього часу не була закладена в основу програм навчання. Для учнів, які поступають у школу вперше й які будуть навчатися за активними та інтерактивними методами навчання, соціальна складова дуже важлива. Тому доцільно зосередитися на діагностиці соціальних компетентностей учнів 1-го класу на початку навчального року.

Сьогодні вчителі добре знають, як оцінити учня за тим, скільки помилок робить дитина у диктанті. Натомість, ні учителі, ні заступники директорів, ні директори не впевнені в тому, як визначити та оцінити рівень самостійності, вміння співпрацювати, чи спроможність висловлювати свою думку. Тому введення допоміжних матеріалів для вхідного діагностування всіх компетентностей, а особливо соціальних компетентностей, є дуже важливим.

Розробляємо вхідну діагностику для 1 класу
Розробляємо вхідну діагностику для 1 класу

Як здійснювалося оцінювання до сьогодні?

У додатку до наказу МОН України від 19.08.16 р. №1009 змістом орієнтованих вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень, які структуровані у навчальних програмах за предметами.

До сьогодні оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вербально:

 • у 1-х класах з усіх предметів інваріантної складової;
 • у 2-4 х класах – за 12 бальною системою.

Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувалося в процесі контролю. Компоненти контролю були:

 • перевірка – індивідуальна , групова, фронтальна;
 • оцінювання – бали, які фіксувалися в журналі та табелі.

Виявлення навчальних досягнень учня
Виявлення навчальних досягнень учня

Щоб оцінити навчальні досягнення учнів з кожного предмету, вчителька використовувала різні методи (види) робіт на уроках, вибір яких залежав від змісту навчального предмету, його обсягу, рівня узагальнення, вікових можливостей учнів. Оцінюючи знання учнів, учителька застосовувала завдання різних рівнів на відтворення знань, на розуміння, на застосування в різних навчальних ситуаціях, уміння висловлювати власні судження, оцінки.

Отож, до тепер результатом оцінювання була оцінка, яка відображала досягенення учня в оцінювальних судженнях і висновках учителя вербально, або в балах.

Для чого потрібні зміни у філософії оцінювання?

Традиційно оцінювання у школі існувало для того, щоб визначити, чи досягнуто рівень знань та вмінь, визначених Програмою навчання. Натомість, ХХІ ст. вимагає від нас зміни у визначенні мети оцінювання.

Для освітян, які працюють за принципами «Лицем до дитини», основна мета оцінювання, – можливо, й єдина – вдосконалювати процес навчання. Враховуючи це, ми розглядаємо оцінювання як процес визначення, наскільки задоволено потреби дітей та досягнуто бажаного компетентнісного результату.

Коли ми оцінюємо учня – ми визначаємо процес розвитку, тим самим визначаючи собі, як запланувати наступні етапи навчального процесу для того, щоб учні просувалися у своєму розвитку. Отож, основна мета оцінювання у класі – визначити поступ дитини до осягнення компетентностей. Ці компетентності є необхідними для успішного життя.

Які компетентності необхідні для успішного життя?
Які компетентності необхідні для успішного життя?

Які зміни щодо оцінювання передбачає Нова українська школа (НУШ)?

У лютому 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Державний стандарт початкової освіти (відкриється нове вікно), який передбачає відхід від суто школи знань до школи компетентностей.

Це означає, що учні отримують не лише знання, а й уміння їх використовувати у житті. Державний стандарт Нової Української Школи (НУШ) передбачає не тільки опанування знань з математики, мов, природничих наук, а й так званими соціальними компетентностями (уміння працювати в команді, вирішувати проблеми, пропонувати нові ідеї).

Уміння працювати в команді
Уміння працювати в команді

Що таке вхідне діагностування?

Вхідне діагностування в освіті – це визначення рівня компетентностей учня на початок навчального процесу. Учительці необхідно мати уявлення про рівень компетентностей кожного учня, з яким вона буде працювати для того, щоб реалізувати особистістно-орієнтоване навчання й пристосовувати діяльності до потреб учня.

Вхідна діагностика допомагає вчителю визначити відмінності між поточними та бажаними компетентностями учня. На основі аналізу результатів вхідного діагностування учителька встановлює вихідну точку компетентностей кожної дитини і планує роботу, щоб допомогти кожній дитині просунутися від поточних до бажаних компетентностей, згідно поставлених вимог.

Від поточних до бажаних компетентностей
Від поточних до бажаних компетентностей

В який термін ми проводимо вхідне діагностування?

Дитина приходить до 1-го класу, де все для неї є новим. Щоправда, в багатьох школах України ще з весни попереднього навчального року проводяться попередні, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками. Проте, навіть якщо дитина брала участь у таких заняттях, вона все одно у вересні стає школярем вперше.

Переступивши поріг школи, першокласник починає звикати до шкільного середовища. З досвіду вчителів, які працюють за принципами «Лицем до дитини», так званий «адаптаційний період» триває 2 – 2,5 тижні. На третьому тижні ми вже спостерігаємо, що діти:

 • засвоїли певні денні рутини (напр. де і коли сідати та вставати);
 • познайомилися з однокласниками (напр. називають їх по імені);
 • починають почуватися частиною шкільного середовища (напр. називають клас «своїм»).

Саме після цього періоду адаптації, коли першачки чуються менш-більш комфортно в нових для них обставинах, доцільно проводити вхідне діагностування.

Коли проводити вхідне діагностування?
Коли проводити вхідне діагностування?

Які форми і методи є доцільними при проведенні вхідного діагностування соціальних компетентностей?

Ефективним способом дослідження розвитку дитини є метод спостереження. Коли ми спостерігаємо, ми маємо можливість коротко прослідкувати:

 • що відбувається;
 • що присутнє а що відсутнє;
 • як відбувається процес, який ми хочемо простежити.

Метод спостереження допомагає учительці виявити рівень компетентностей, з якими дитина приходить в школу, і співставити їх з очікуваними результатами, описані в вимогах Державного стандарту для різних вікових груп.

Слід зауважити, що сама організація заняття, під час якого проходитиме вхідне діагностування, має відповідати сучасним вимогам інноваційного навчання. Вхідна діагностика – це не письмовий тест, в кінці якого виставляється бал. Форми навчання, які використовують інтерактивні технології навчання, чудово надаються для вхідного діагностування, бо дають можливість поспостерігати за дітьми у соціальному контексті.

Спостерігати у соціальному контексті цікаво!
Спостерігати у соціальному контексті цікаво!

Коли учителька проводить спостереження, вона записує за наперід визначеними критеріями, що вона бачить, коли дитина чим-небудь займається. Інколи доцільно записати цікаві випадки, слова, рухи, які дитина виконала, для подальшого осмислення. Такий запис уможливлює аналіз та осмислення учителем пізніше, а також дає йому можливість поділитися конкретними результатами з батьками чи опікунами.

Хто розробив запропоноване вхідне діагностування для 1 класу?

Під час літніх канікул з 2 до 13 липня 2018р. відбувася Літній Інститут 2018 за участю освітян Канади й України. Протягом двох тижнів дві групи заступників директорів, які у своїх школах відповідають за початкову освіту, розробили варіанти вхідного діагностування. Учасники Літнього Інституту 2018 розробили картки спостережень за учнями та завдання для вхідного діагностування.

Команда викладачів Літнього Інституту 2018
Команда викладачів Літнього Інституту 2018

Запропоноване діагностування розроблене згідно напрямних наданих Міністерством освіти і науки України на 2018 – 2019 навчальний рік.

автори:
Людмила Копина, заступник директора ЗОШ «Джерельце» м.Львів
Оксана А. Винницька-Юсипович, радник Міністра МОН України

Лицем до дитини > 1 клас > Вхідне діагностування

Останнє оновлення на Неділя, 16 лютого 2020, 17:13