Диктанти та українська мова – як досягнути кращого результату?

Відвідуючи урок з української мови, я спитала учителя – чому вона диктує диктант? Відповідь прозвучала наступним чином:

 • щоб виконати вимоги програми
 • щоб перевірити – чи діти грамотно пишуть
 • щоб навчити дітей правильно розставляти розділові знаки.

Застановімся над кожною з вище поданих відповідей!

Диктанти з метою виконати вимоги програми з української мови

Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дититни», ніколи не планують учнівської діяльності «бо так є в програмі».

Українська мова і диктант
Українська мова і диктант

Програма є для того, щоб її застосовувати для потреб учня – а не учня нагинати до програми.

Диктанти з метою перевірити – чи діти грамотно пишуть українською мовою

Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», знають, що час на уроках дуже дорогий, бо його є дуже мало. Цей дорогий час потрібно оптимально використовувати для навчання, а не для перевірок і контролю. Вміти

 • перевіряти результати власної роботи
 • знайти власні помилки
 • допомогти іншому усунути недоліки

є базовим для успішності в 21-ому столітті, в якому ми і наші діти живемо.

Диктанти з метою навчити правильно розставляти розділові знаки

Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», усвідомлюють, що кожен з нас вчиться на успіхах, а не на помилках. Тому диктувати речення, в яких діти неправильно поставлять розділові знаки, з метою вказати їм на помилку з надією, що вони ці помилки не повторять – є марна витрата дорогого часу.

Диктант з української мови
Диктант з української мови

Досвід показує, що діти

 • з задоволенням
 • з кращим результатом
 • більше засвоюють

коли вони пишуть диктанти з української мови, які їм диктує не вчитель, а коли вони диктують їх один одному.

Чи не будуть діти списувати диктант, щоб отримати високу оцінку з української мови?

Діти віком від 6 до 12 років будуть діяти так, як це вимагатиме вчитель.

Якщо вчитель в кінці заняття чи уроку

 • проголосить – хто яку отримав оцінку
 • винагородить того, хто отримав найкращий результат

тоді, безумовно, діти старатимуться різними способами отримати високу оцінку.

Натомість, якщо вчитель в кінці заняття чи уроку

 • зосередиться на тому, чого кожен учень зокрема навчився
 • вимагатиме від учнів висловити, що вони нового довідалися

тоді увага дітей буде на процесі написання й на самовдосконаленні.

Таким чином, діти будуть вчитися, а не змагатися за оцінку.

Як можна запровадити атмосферу навчання, а не змагання під час написання диктанту?

Чого ми сьогодні навчилися?
Чого ми сьогодні навчилися?

Пропонуємо зразок карточки, яку кожна пара заповнює при кінці заняття. Застосування такої карточки може допомогти зосередити увагу дітей і вчителя.

Ця карточка – це своєрідна форма само-оцінювання – моніторинг засвоєних знань і вмінь.

Я навчаюся коли…
Я навчаюся коли…

Пропонуємо пам'ятку, яку можна видрукувати та розмістити на класній дошці під час проведення диктанту парами. Мета пам'ятки – нагадати учням, як кожен з нас засвоює новий матеріал.

Увага: Пам'ятку використовувати лише після класного обговорення.

Як проводити диктант на уроці з української мови?

Зразки диктантів, що пропонуються тут, призначені для роботи в парах. При такій роботі кожна дитина має одну з двох запропонованих карток. Дитина диктує по одному реченню по черзі зі своїм товаришем по парі. Потім, якщо є бажання або потреба, діти обмінюються картками і диктують знову.

Пишемо диктант парами
Пишемо диктант парами

Подані зразки дають змогу випробувати у класі такий спосіб написання диктантів. Заохочуємо вчителів створити інші тексти для використання на уроках протягом всього навчального року.

Пропонуємо пам'ятку, яку можна видрукувати та розмістити на класній дошці під час проведення диктанту парами.

Увага: Пам'ятку використовувати лише після класного обговорення.

Чи ці матеріали можна використовувати в школах України?

В Законі України «Про загальну середню освіту» у розділі V, статті 30, частині 1 написано:

«Державний стандарт загальної середньої освіти – зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.»

Учні пишуть диктант парами

Всі матеріали, виготовлені нами та представлені на цих сторінках, повністю дотримуються Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи та 5 – 6 класів.

Які вимоги Державного стандарту України до учнів 2 – 4 класів?

Володіти графічними вміннями: каліграфічно правильно списувати, писати з пам’яті та перевіряти написане; писати під диктування текст, доступний за орфографічною та правописною складністю; (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовленнєва лінія)

Додержуватися найважливіших правил вимови та позначення на письмі ненаголошених [е], [и], дзвінких приголосних, звуків [дж], [дз], [дз?], [ґ]; буквосполучень -ться, -шся у дієслівних формах (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовна лінія)

Які вимоги Державного стандарту України до учнів 5 – 6 класів?

Учень: правильно пише слова з вивченими орфограмами; розставляє розділові знаки в кінці речення, при звертанні, однорідних членах речення; пояснює вивчені орфограми і пунктограми; знаходить і виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовна змістова лінія)

Покинути «Диктанти» та перейти на сторінку «Урок з української мови»

Покинути «Диктанти» та перейти на сторінку «Лицем до дитини»