Групова робота учнів – форма інтерактивного навчання

Групова робота (або, робота в малих групах) належить до однієї з форм діяльності інтерактивних технологій навчання.

Групова робота застовується на уроках у тих випадках, коли завдання вимагає спільної роботи.

Групова форма організації роботи корисна для формування навичок дискутувати. Більшості учням легше висловитися в невеличкій групі. Цей метод дає можливість одночасно висловитись багатьом дітям і заощадити час.

Учням легше висловитися в невеличкій групі
Учням легше висловитися в невеличкій групі

Заняття в малих групах на уроках дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Дискусії малими групами стимулюють роботу в команді, розвивають почуття терпимості та поваги до думки інших.

Групова робота виробляє мову взаємодії

На традиційних уроках більшу частину часу займає мовлення учителя.

Традиційно учителі викладають нові теми, пояснюють правила, проводять різні вправи, проводять дискусії з цілим класом, у яких кожен учень може говорити лише кілька хвилин (в кращому випадку). Саме групова робота допомагає вирішити проблему великих класів і надати учням більше можливості розмовляти.

Групова робота допомагає вирішити проблему великих класів
Групова робота допомагає вирішити проблему великих класів

Коментар Оксани В.: Цікава математична головоломка. Коли присутні дві особи, можлива одна взаємодія. Коли присутніх четверо – кількість взаємодій зростає до шести. Коли 20 осіб перебувають разом, можливі 190 взаємодій, коли 30 осіб – 435 можливих взаємодій, а коли 35 осіб – 595 можливих взаємодій. Це означає, що кількість можливих взаємодій збільшується на 129%, коли клас має 30 учнів, та на 213%, коли у класі 35 учнів у порівнянні з класом у якому 20 учнів. Ця математична ломиголовка нереалістична та й навіть небажана, проте вказує на труднощі, з якими зустрічається вчитель, яка бажає задовольнити всі індивідуальні потреби своїх вихованців, коли у класі 30 і більше дітей. А такою напевно є ТИ!!

Застосовуючи групову роботу, як форму інтерактивного навчання, учитель зможе збільшити час на мовну практику кожного учня, бо одночасно багато дітей зможуть

 • висловлювати свої думки
 • говорити
 • сперечатись на задану тему.

Однак, групова робота відрізняється не тільки тим, що дає більше можливостей учням висловлюватися. Із груповою роботою пов’язаний якісно новий, багатший рівень взаємодії. Мовлення у традиційних методах обмежується ініціативою лише одного вчителя, в умовах коли цілий клас стає „груповим співбесідником”.

Якісно новий, багатший рівень взаємодії
Якісно новий, багатший рівень взаємодії

А робота у невеликих групах дає можливість учням

 • стати ініціаторами розмови,
 • безпосередньо вести бесіду,
 • практикувати надання чомусь значення,
 • вести обмін думками та
 • грати такі ролі, які в інших умовах були б неможливі.

Групова робота сприяє теплому, неофіційному кліматові

Ще одною важливою перевагою групової роботи є безпека невеликої групи, де кожний не такий помітний для усіх, не такий вразливий на критику чи незгоду думок.

Під час роботи у малих групах мовчазні учні стають активними учасниками навчального процесу, хоча рідко брали участь у праці цілим класом. Така невелика група перетворюється на малу учнівську спільноту, у якій всі співпрацюють, щоб досягти спільних цілей.

В учнів дуже сильно зростає мотивація
В учнів дуже сильно зростає мотивація

Під час роботи в групах, в учнів дуже сильно зростає мотивація. Завдяки досягненню потреби „безпеки” (за теоріями Маслова), учні звільнені від страху, спроможні прагнути успіху – а то й найкращого виконання роботи.

Коментар Оксани В.: Під час зустрічей з учителями та директорами шкіл часто зустрічаюся з твердженням, мовляв, під час групової роботи учень може «сачкувати», нічого не робити. Це пояснюється тим, що увага вчителя не зосереджена на учневі, а коли не мати його чи її під пильним наглядом, вони не вчаться. У такому твердженні є декілька проблем.

По-перше, помилковою є думка, що коли учні «чемно» сидять за партами – вони вчаться. Частіше вони думками далеко поза межами класних стін.

По-друге, якщо матеріал нецікавий, тоді ніяка технологія (чи групова робота, чи фронтальний вид діяльності, чи навіть ігри) не спонукає учня зацікавитися таким матеріалом.

По-третє, таке твердження тільки сприяє дальшому посиленню філософії «твердої руки». У демократичному суспільстві учні (і дорослі) займаються діяльністю, бо їм зрозуміла доцільність такої діяльності, а не тому, що на них споглядає сильне – грізне око учителя (чи керівника – начальника). Групова робота – це крок до розвинутого демократичного суспільства!

Групова робота сприяє розвиткові відповідальності та самостійності учнів. Вона майже рівномірно розподіляє відповідальність за свої дії та результати на кожного члена групи. У невеликій групі важко «сховатися». Кожен учень знає, що від виконаної його частки роботи залежить результат всього завдання.

Групова робота – це крок до індивідуального навчання

Кожен учень у класі має свої індивідуальні потреби та здібності, яких немає в інших.

Кожен має свої індивідуальні потреби та здібності
Кожен має свої індивідуальні потреби та здібності

Як правило, найбільш характерною індивідуальною відмінністю, яку можна спостерігати в учнів, є рівень їхнього володіння мовою, а точніше – відмінності між учнями у вмінні розмовляти, сприймати на слух, писати й читати. Малі групи можуть допомогти учням із різними здібностями та рівнями вмінь досягти своєї мети.

Характеристика групової роботи?

Під час групової роботи діти повинні:

 • мати спільні цілі;
 • сидіти близько один від одного;
 • ділитися всіма матеріалами і приладдям;
 • відчувати індивідуальну відповідальність;
 • розподіляти і вивчати роль лідера;
 • сподіватися на допомогу та одержувати її, коли вона потрібна;
 • збагачувати знання всіх членів групи;
 • розподіляти відповідальність поміж усіма.

Під час групової роботи діти не повинні:

 • сидіти разом, говорити, але виконувати роботу індивідуально;
 • очікувати, що той, хто перший закінчив, допоможе тим, які працюють повільніше;
 • сподіватися, що хтось один виконає всю роботу, а всі отримають гарні оцінки.

Різні форми групової роботи
Різні форми групової роботи

Залежно від змісту та мети, завдань групову роботу можна організовувати у різних формах. Для роботи в групах надається організація і проведення навчальних ігор, рольових ігор та імітацій, драматичних вистав, інтерв’ю; розв’язування проблем та прийняття рішень; виконання проектів.

Засади Державного стандарту найкраще реалізувати шляхом групової роботи

У Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.) передбачено певні засади навчання та виховання, які є обов'язковими для виконання у школах України.

Декотрі з цих засад найкраще реалізувати на уроках шляхом використання технології групової роботи.

 • 1) громадянська компетентність – здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства….
 • 7) комунікативна компетентність – здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи в групі, володіння різними соціальнми ролями…
 • 14) соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

автори: Ліда Хоршунова, Оксана Ганик коментар: Оксана А. Винницька

«Лицем до дитини» > Інноваційні технології навчання > Групова робота

Останнє оновлення на Неділя, 16 лютого 2020, 17:26