Інтерактивне навчання у питаннях і відповідях!

Досвід навчання за кордоном вказує, що інтерактивне навчання сприяє розвитку компетентностей. Для вчителів початкових класів, які бажають впровадити інтерактивні методи навчання тут можливість краще зрозуміти ці новітні технології навчання.

Учителі які працюють за принципами «Лицем до дитини» активно та наполегливо використовують інтерактивне навчання у себе коли планують інтегровані уроки в початковій школі.

Інтерактивне навчання
Інтерактивне навчання

Що це таке інтерактивне навчання?

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке веде до:
* взаєморозуміння
* взаємодії
* взаємного вирішення загальних завдань
між учнями та між учнями й вчителем.

Інтерактивне навчання – це формування комунікативних вмінь
Інтерактивне навчання – це формування комунікативних вмінь

Інтерактивне навчання є постійною активною взаємодією всіх учнів.

Інтерактивне навчання – це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель – рівноправні, рівнозначні суб'єкти навчання.

До якого з типів навчання належить інтерактивне навчання?

Типи й методи навчання поділяються, залежно від участі школярів у навчальній діяльності, – на активні та пасивні. Інтерактивне навчання є певним різновидом активного.

Основа пасивного навчання – це думка, що дитина приходить у школу, як губка, яка всмоктує в себе інформацію, передану вчителем. Знання переходить від учителя до дитини. Найважнішим чинником успіху є вдосконалені програми та підручники.

Інтерактивне навчання – це активне навчання
Інтерактивне навчання – це активне навчання

Основа активного навчання – це думка, що в дитини великий попередній досвід. При наявності нової інформації, чи нового досвіду – попереднє знання проходить реструктуризацію в нове знання. Дитина є творцем свого власного знання. Найважнішим чинником успіху є бажання вчитися та співпраця учителя з учнем.

Яка роль вчителя в ході інтерактивного навчання?

Інтерактивне навчання передбачає переосмислення ролі вчителя в навчальному процесі.

Традиційно вважалося, що учитель мусить бути фахівцем, досконало володіти фактажним матеріалом предмету, якого навчає. Вміння подавати фактажний матеріал вважалося менш важливим, особливо в основній школі та старших класах.

Така думка переходила навіть у рівень зарплати, коли розповсюджено було, що вчитель-фахівець, який вчив у старших класах отримував вищу зарплату, ніж учитель початкових класів. Це обґрунтовувалося тим, що вчитель початкових класів мусить менше «знати», ніж вчитель страших класів.

Будь-який вчитель початкових класів (та вихователь ДНЗ) розуміє, що це не так!

Майстерність учителя – вміння організувати навчання
Майстерність учителя – вміння організувати навчання

Коли вчителі переходять на інтерактивне навчання, знання традиційних предметів (нпр. математика, мова, історія, географія – як фактажного матеріалу) стає менш важливим. Основою майстерності вчителя стає вміння володіти класним навчальним процесом, вміння організувати навчання, щоб учні вчилися.

Учитель, яка використовує інтерактивне навчання, змушена замислитися над тим, – як вчити? Вона сприяє та веде навчальний процес, намагаючись бути посередником між державними стандартами, навчальними матеріалами та учнем. Вона замислюється над тим, які методи, технології та прийоми навчання використати на уроці, щоб найкраще сприяти навчанню учня.

Як проводити інтерактивне навчання в початкових класах?

Коли Ти вперше захочеш запровадати інтерактивне навчання в початкових класах то зверни увагу, що вправи повинні бути максимально прості і цікаві для учнів. Тому, на початках вибирай ті вправи інтерактивного навчання, які займають мінімум часу та короткі за інструкцією.

Інтерактивна вправа «Знайди когось»
Інтерактивна вправа «Знайди когось»

Інтерактивні вправи можна проводити одночасно цілим класом або під час індивідуальної роботи коли учні опрацьовують різні завдання. Для вчителя, яка не чується впевнена в своїх компетентностях проводити інтерактивне навчання, легший спосіб є коли всі діти класу одночасно виконують одну й ту саму діяльність. Слід пам'ятати, що при одночасному виконанню завдання цілим класом, в приміщеннях класу буде шумно.

Натомість, учитель, яка вже довших час запроваджує інтерактивне навчання й учні якої вже виробили компетентності самостійної роботи проводити цю вправу можна під час індивідуальної роботи. В такий спосіб одні учні читають, інші малюють, ще інші будують, а декотрі проводять опитування за запитником «Знайди когось».

Інтерактивний метод навчання
Інтерактивний метод навчання

У правій колонці цієї сторінки у Тебе є можливість завантажити інтерактивну вправу «Знайди когось» та переглянути її видозміни, залежно від віку дітей, які є в Твоєму класі.

Які завдання Державного стандарту України вирішує інтерактивне навчання?

Використання інтерактивного навчання учителем вирішує будь яке завдання з «Державного стандарту початкової загальної освіти».

Для прикладу, в кожній освітній галузі «Державного стандарту» (2011) поставлені завдання, які набагато краще вирішувати, використовуючи інтерактивне навчання, ніж традиційні методи навчання.

 • формування комунікативних вмінь; соціально-культурний розвиток особистості. (Освітня галузь: Мови і літератури, Мова навчання)

 • розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого). (Освітня галузь: Мови і літератури, Літературне читання)

Розвиток мовлення учнів
Розвиток мовлення учнів

 • формування цілісного сприймання світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які розв'язуються із застосуванням математичних методів, здатності розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом. (Освітня галузь: Математики)

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування. (Освітня галузь: Природознавство)

 • розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарність з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях. (Освітня галуз: Суспільствознавство)

 • розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров'я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я. (Освітня галузь: Здоров'я і фізична культура)

 • розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп'ютером. (Освітня галузь: Технологія)

 • розвиток емційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування. (Освітня галузь: Мистецтво)

Інтерактивне навчання дозволяє дитині не лише висловлювати свою думку, погляд, оцінку, а й, почувши аргументи партнера по грі, відмовитися від своєї точки зору, або навіть змінити її.

автори:
Оксана Ганик, методист НМЦО, учитель ЗОШ «Дивосвіт»
Оксана А. Винницька-Юсипович

Продовження теми:

 • Інтерактивне навчання – 1 клас
  Як застосовувати інтерактивну вправу «Знайди когось» у 1 класі під час тижневих інтегрованих тем: «Жовтий колір», «Червоний колір», «Добре серце», «Зимові розваги»? Як провести інтерактивне навчання у 1 класі під час одно-денної теми «Пам'ять жертв Голодомору»?

 • Інтерактивне навчання – 2 клас
  Як застосовувати інтерактивну вправу «Знайди когось» у 2 класі під час тижневих інтегрованих тем: «Я і моя родина», «Хобі і професії», «Праця та зацікавлення у сім'ї Тараса Шевченка».

Лицем до дитини > Інтерактивне навчання «Знайди когось»

Останнє оновлення на Неділя, 07 січня 2018, 14:08
 


«Знайди когось»
«Знайди когось»
у 1 класі


«Знайди когось»
«Знайди когось» 2-й клас
у 2 класі