Інтерактивне спілкування на уроках в початкових класах

Інтерактивне спілкування – це обмін думками, ідеями та поглядами.

Учасниками інтерактивного спілкування з однієї сторони є людина, а з другої сторони може бути:

  • людина (нпр. учитель, одноліток…)
  • техніка (нпр. комп'ютер, мобільний телефон…)
  • твір мистецтва (нпр. текст, театральне дійство, музика, картина…).

Інтерактивне спілкування = двосторонній потік інформації
Інтерактивне спілкування = двосторонній потік інформації

Інтерактивне спілкування вимагає динамічного розвитку під час якого є двосторонній потік інформації. Особливість інтерактивного спілкування в тому, що учасники процесу мусять мати взаємний вплив один на одного – обопільно розвиватися й змінюватися.

Інтерактивне спілкування – застановімся чому?

У традиційній формі навчання в початковій школі вся інформація передається односторонньо:

  • від учителя до учня
  • з підручника до учня
  • через наочний матеріал до учня.

Натомість у сучасному інформаційному світі виринає необхідність обопільного обміну інформацією. І учитель, і учень стають суб'єктами навчального процесу.

І учитель, і учень = суб'єкти навчального процесу
І учитель, і учень = суб'єкти навчального процесу

Розвиток мовлення в дитини й потреба в інтерактивному спілкуванні

Розвиток мовлення – це процес, який розпочинається у ранньому дитинстві. Хоча новонароджені немовлята мають здатність невербально проявити свої емоції, вони не спроможні висловити свої потреби за допомогою мови. Проте, вже в 5 місяців немовлята розрізняють голос та звуки й активно лепетують.

Розвиток мови триває протягом цілого життя. Людина схильна до вивчення мови. Проте, розвиток мовлення можливий лише коли мовний вклад батьків та учителів багатий та різноманітний. Це джерело мовлення мусить поєднуватися з багатогранними можливостями для інтерактивного спілкування дитини в різноманітних ситуаціях.

Методика навчання української мови через інтерактивне спілкування

В сучасному світі ми розрізняємо різні типи розмовної (розговірної) мови:

  • розмовна мова для комунікації
  • розмовна мова для навчання
  • розмовна мова для виступу

Кожному типу розговірної мови необхідно приділити увагу та надати можливості для розвитку під час уроків української мови в початкових класах.

Розмовна мова для навчання
Розмовна мова для навчання

Активне спілкування необхідне для розвитку громадянського суспільства та вкорінення демократичних принципів. Коли ми думаємо, висловлюємо свої думки і прислухаємося до думок співрозмовників, ми втілюємо принципи розвинутого суспільства.

Незважаючи на те, що можна думати не висловлюючи свої думки вголос (і говорити не обдумуючи сказане!), використання роздумів і усного мовлення водночас посилює і одне, і друге. Це і є активне спілкування.

Під час кожного уроку української мови, як і під час всіх уроків, учителям необхідно створювати умови для прояву ознак розвинутого суспільства, а саме заохочувати інтерактивне спілкування.

Комунікативна компетентність через інтерактивне спілкування

«Комунікативна компетентність – здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.» (Державний стандарт початкової загальної освіти, Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462).

Державний стандарт початкової й базової освіти має на меті забезпечити чіткі й послідовні цілі навчання, щоб допомогти підготувати учнів до навчання у старшій школі. Такий стандарт надає вчителям і батькам можливість бути в курсі того, що діти повинні знати та вміти в кінці навчального процесу й сприяти такому навчанню.

Інтерактивне спілкування = комунікативна компетентність
Інтерактивне спілкування = комунікативна компетентність

У світі державні стандарти не визначають технологій навчання та не подають перелік затвердженої літератури, оскільки одна технологія, чи одна програма, чи один підручник ніколи не взмозі відобразити велику різноманітність здібностей, потреб, темпів вивчення і рівнів досягнень учнів в тому чи іншому класі.

Інтерактивне спілкування й оцінювання роботи вчителя та учня

Учителі повинні навчитися визначати – коли те, що вони говорять зрозуміле учням й пристосовувати свою розмову до їхніх потреб. Рівно ж необхідно учням, які слухають, навчитися визначати – коли вони потребують додаткових роз'яснень і впевнено та наполегливо вимагати таких роз'яснень.

Інтерактивне спілкування
Інтерактивне спілкування

Оцінювати роботу вчителя необхідно для покращення методів навчання, а оцінювати роботу учня необхідно для визначення стадій розвитку та оцінки потреб учня.

Якщо наші учні потребують учителів та батьків, щоб сказати їм, наскільки вони успішні в своєму навчанні – вони не зможуть спілкуватися в реальному світі. Тому, як учитель так і учень повинні активно застосовувати самоаналіз та самооцінку.

автор статті: Оксана А. Винницька

Продовження теми:

Лицем до дитини > Інтерактивне спілкування

Останнє оновлення на Вівторок, 26 травня 2015, 08:08