Інтерактивні методи навчання

Інтерактивні методи навчання дуже успішні

Коли на уроці учні спілкуються між собою –

Що означає «інтерактивне навчання»?

Слово «інтерактивне» складається з двох слів «інтер» та «активне».

Перша частина слова – «інтер» - це приросток (префікс). Він походить з латинського «inter-».

В латині «inter-» означає: «взаємно», «обопільно», «вкупі», «спільно», «між».

Друга частина слова – «активне», також походить з латини – від слова «activus». Воно означає: «рухливе», «діяльне», «жваве», «енергійне».

Так що, «інтерактивне навчання» – це технології навчання, які дають можливість та сприяють учням

  • спільно, взаємно, обопільно та вкупі
  • жваво, енергійно й рухливо

займатися під час навчального процесу.

Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи навчання

Як відбувається інтерактивне навчання?

Інтерактивне навчання може відбуватися:

  • у парах (2 учні)
  • у мікрогрупах (3 – 4 учні)
  • у малих групах (5 – 6 учнів) разом з учителем.

Інтерактивне навчання:

Інтерактивне навчання
Інтерактивне навчання

Під час інтерактивного навчання діти та учні:

  • активно спілкуються
  • сперечаються
  • не погоджуються з співрозмовником
  • перечать один одному.

Чим відрізняються “активні методи навчання” від “інтерактивного навчання”?

“Активні методи начання” – це навчання, яке дає можливість дітям у дошкільних закладах та учням школи в парах, мікрогрупах, або малих групах маніпулювати предметним матеріалом шляхом спостережень, дослідів та випробувань різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми.

“Інтерактивні методи навчання” – це навчання, яке дає можливість дітям у дошкільних закладах та учням школи в парах, мікрогрупах, або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору.

Чому інтерактивні технології навчання успішні?

Інтерактивні методи навчання дуже успішні, бо в їх основу покладено науково-дослідні докази щодо того, як людина природньо сприймає нову інформацію та перетворює її на знання.

Традиційні методи навчання використовують парадигму лінійного навчання. Натомість сучасні методи навчання вимагають зрушення цієї парадигми та переходу до інтерактивного навчання. Читай тут.

Чому інтерактивні методи навчання успішні з дітьми дошкільного віку?

Мала дитина, яка навчається у молодшій або середній групах дошкільного закладу, задає дуже багато запитань. Для цього вона потребує слухача, хоча не завжди рахується з його потребами. Вихователям пропонується заохочувати та стимулювати цей потік запитань, бо саме він допомагає дитині природньо розвивати та поглиблювати свої знання.

Найкращий спосіб розвивати в дитини дошкільного віку нові знання – це через діяльність у різних куточках або центрах. У них діти займаються парами, мікрогрупами або малими групами разом з вихователем. Важливо, щоб діяльність була рухливою, жвавою та енергійною.

Інтерактивні методи навчання з дітьми дошкільного віку
Інтерактивні методи навчання з дітьми дошкільного віку

Пам’ятай, що коли дитина дошкільного віку чемненько сидить на стільчику, дивиться на Тебе і слухає – вона не навчається.

Чому інтерактивні методи навчання успішні в початкових класах?

Дитина віку початкових класів задає багато запитань, які починаються запитальними займенниками: “як?” та “чому?”. Питання дитини віку початкових класів стосуються, майже без винятку, світу, який її оточує.

В старших групах дошкілля та молодших початкових класах, діти щойно починають розвивати розуміння потреб слухача. Через таку природню неспроможність враховувати потреби співрозмовника, діти на п’ятому, шостому та сьомому році життя часто не розуміють, чому їхні запитання чи пояснення незрозумілі однокласникам та дорослим.

Вихователям і учителям пропонується заохочувати дітей ставити запитання, які починаються займенниками “як?” і “чому?”. Відповіді дітям необхідно шукати не в книжках чи підручниках, а за допомогою спілкування, використовуючи інтерактивні технології навчання.

Рівнож бажано, щоб учителі, працюючи з дітьми в малих групах ставили їм запитання, які починаються запитальними займенниками ”як?” і “чому?”. Поставивши запитання, учителям необхідно заохочувати дітей на них самостійно, нешаблонно відповідати. Ця зосередженість на запитаннях “як?” і “чому?” уможливлює дитині природній розвиток та поглиблення знань.

Інтерактивні методи навчання в початкових класаху
Інтерактивні методи навчання в початкових класах

Пам'ятай, що коли дитина молодшого шкільного віку чемненько сидить за партою, дивиться на Тебе і слухає – вона не навчається.

Як розвивається культура мовлення під час уроків, на яких використовуються інтерактивні методи навчання?

У других, третіх та четвертих класах початкової школи діти починають прагнути взаєморозуміння. Коли дитина-слухач не погоджується, бо не розуміє того, що дитина-мовець старається пояснити, виринає суперечка.

Співрозмовник, який має навики культурного спілкування, не розуміючи почуте, ставить запитання. Дитина-спірозмовник, не розуміючи почуте, починає перечити. В такий спосіб виринає сутичка – суперечка.

Таку суперечку учителям необхідно заохочувати під час уроків. Додатково учителям треба спеціально планувати так, щоб суперечка між дітьми відбувалася. Нажаль, часто буває навпаки, коли на перервах у школах можна почути від учителів “Діти, не сваріться!”. Учителі не свідомі, що якраз через суперечку, неузгодженість думок, діти природньо розвивають та поглиблюють свої знання.

Розвиток культури мовлення
Розвиток культури мовлення

Важливою частиною інтерактивного навчання є зосередженість на культурних формах спілкування. Навики культурного спілкування можна розвинути лише тоді, коли в учнів є багато можливостей, перебуваючи під наглядом учителя, - активно сперечатися. У школах часто присвячуються окремі уроки, які називаємо “культура мовлення”. Нажаль, під час таких уроків дітям лише пояснюються «правильні форми» спілкування, а до дійсного їхнього випробування допускається рідко.

Найкращий спосіб, щоб діти віку початкових класів мали багато можливостей сперечатися та активно розвивати навики культурного усного мовлення – це діяльність у різних куточках чи центрах, де вони працюють парами, мікрогрупами або малими групами разом з учителем. Важливо, щоб під час діяльності учні жваво, енергійно та діяльно спілкувалися.

Пам’ятай, що якщо Ти вимагаєш, щоб учень чемно сидів на уроці, а на перерві не сперечався, він не навчається.

Чому інтерактивні методи навчання успішні з учнями основної школи?

У четвертих, п’ятих та шостих класах учні використовують усне мовлення для вдосконалення власних знань. Якщо вони мали можливість у молодших початкових класах на уроках сперечатися, вони усвідомлюють потреби слухача. Такі учні здатні висловлюватися, враховуючи потреби співрозмовника. Пояснюючи свою точку зору чи своє розуміння проблеми, учні вдосконалюють та поглиблюють свої власні знання. Навчаючи інших, вони самі навчаються.

Інтерактивне навчання з учнями основної школи
Інтерактивне навчання з учнями основної школи

Найкращий спосіб в учнів старшої початкової школи та молодшої основної школи розвивати та поглиблювати знання зі всіх предметів – це діяльність у парах, мікрогрупах та малих групах. Важливо, щоб діяльність давала можливість учням обговорювати різні точки зору, висловлюючи своє особисте трактування події, задачі чи проблеми.

Пам’ятай, що коли учень під час уроку сидить за партою й дивиться в підручник, не спілкуючись з однокласниками та не обговорюючи з ними теми уроку, він не навчається.

Продовження теми:

«Лицем до дитини» > «Інтерактивні методи навчання»

Останнє оновлення на Понеділок, 08 грудня 2014, 14:46