Інтерактивні уроки цікаві – а як їх організувати?

Інтерактивні уроки вимагають навчально-методичних матеріалів, які сприяють реструктуризації знань учнів, змушують переосмислити те, що вони знали раніше.

У науці та теорії пізнання (навчання) парадигма – це набір припущень та шаблонів, які становлять світогляд кожного зокрема та уможливлюють раціональні дії та думки.

У більшій частині педагогічної літератури, яка використовується в Україні, ми все ще зустрічаємо парадигму, що в ході уроку знання передається від вчителя до учня часто через посередництво підручника.

Лінійне навчання – інтерактивне навчання
Лінійне навчання – інтерактивне навчання

Застосування принципів «Лицем до дитини» вимагає, щоб Ти, як учитель, пройшла процес зрушення парадигми від лінійного навчання (модель передачі знань) до інтерактивного навчання (модель реструктуризації знань).

При такому навчанні роль вчителя зміщується від передачі знань до сприяння навчанню. Увага в навчальному процесі зміщується від дій вчителя до дій учня. Підручники, які представляють факти, вважаються такими, які не сприяють навчанню, а навпаки гальмують його. Натомість більшу увагу приділяється самому навчальному процесі який відбувається у взаємодії з людьми, предметами та штформацією.

Чого вчаться учні у ході інтерактивного уроку?

У ході інтерактивного уроку учні вчаться:

  • критично мислити
  • вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуації і відповідної інформації
  • зважувати альтернативні погляди, думки
  • приймати продумані рішення
  • брати участь у дискусіях
  • спілкуватися з іншими людьми.

Скільки часу необхідно для здійснення інтерактивного навчання під час уроку?

Чим частіше Ти, як учитель, використовуватимеш інтерактивні методи під час уроків, тим менше часу будеш змушена витрачати, щоб пояснити учням процедури та правила поведінки під час такого навчання.

На інтерактивному уроці важливі регламент і правила
На інтерактивному уроці важливі регламент і правила

На початку уроку потрібно обговорити питання регламенту, правил і намагатися не порушувати його.

Наприклад, інтерактивна вправа «Знайди когось» потребує 10хв з інструкціями, виконанням і обговоренням. Інтерактивні технологіі? «Музичний вулик», «4 кути», «2-4-всі разом» – до15 хв. А інтерактивна технологія «Графіті» (див. зразки у правій колонці на цій сторінці) вимагає значно більше часу, бо перед тим, як записати свою думку та ідею з того чи іншого питання, учням слід прочитати думки та ідеї, які записали інші учасники інтерактивної вправи, щоб не повторюватись.

Як активніше залучити дітей до критичного аналізу під час інтерактивних уроків?

Критичне мислення – це інтелектуальний процес, коли людина (учень чи учитель), зібравши інформацію на основі попередніх спостережень, досвіду, роздумів чи міркувань, активно та вміло осмислює таку інформацію, застосовуючи, аналізуючи, узагальнюючи та надаючи обгрунтовану оцінку для подальших дій.

Учні повинні розуміти, що інтерактивні технології дають їм змогу реалізувати своє право на розмірковування, висування припущень, встановлення їх очевидності чи безглуздості. В ході виконання інтерактивних вправ, щоб активніше залучатись до критичного аналізу, учні повинні відчути, що все це їм не тільки дозволено, але й заохочується та підтримується.

На інтерактивному уроці – чи всі учні активні?

Інтерактивні уроки передбачають високу розмовну та фізичну активність учнів. Для того, щоб учні були розумово активними і застосовували навички критичного мислення, вони мусять почуватися комфортно та мати право вільно рухатися – переміщуватися, підніматися, розглядатися…

Модель передачі знань
Модель передачі знань

Коли учні мають можливість самостійно брати на себе відповідальність за власне навчання, їхні фізичні рухи перестають бути перешкодою, а навпаки – стають механізмом підтримки їхнього всебічного розвитку. В учнів зростає розуміння власної відповідальності за результати навчання.

Інтерактивні уроки це не варіативна частина навчання. Інтерактивні уроки є невід'ємною частиною зрушення парадигми моделі передачі знань – на модель реструктуризації знань (див. вище).

Для учителів, які працюють за принципами «Лицем до дитини», інтерактивні уроки – це не розминка, чи винагорода за добрі оцінки. Інтерактивні уроки є невід'ємною частиною навчального процесу. Ми не вчимо вибірково деяких учнів. Ми залучаємо до навчального процесу всіх учнів. Інтерактивне навчання дає зрозуміння відповідальності учня за власні знання та вміння.

Які ризики можуть бути під час проведення інтерактивного уроку?

Вільне мислення, розвиток якого є одним із завдань інтерактивного навчання на уроках, справді, може бути ризикованим. Ідеї, які висловлюють учні під час інтерактивних вправ, можуть бути, на перший погляд, дивні, смішні або суперечливі. Буває, що учні (як і дорослі) виходять поза рамки пристойного спілкування.

На інтерактивному уроці повага та поцінування думок інших
На інтерактивному уроці повага та поцінування думок інших

У ході інтерактивних уроків вчитель повинен висловлювати свою повагу, поцінування думок інших, щоб вони зрозуміли, що їхня думка має особливу цінність. Проте, вчитель повинна запевнити учнів, що хоча висловлення думок є природним складником навчання та творчості – правил етики спілкування необхідно дотримуватися всім.

Яка максимальна кількість учасників вправ на інтерактивному уроці?

Справа не в тому, скільки учнів знаходиться в класних приміщеннях в один і той самий час на інтерактивних уроках. Групова діяльність (а інтерактивні вправи на уроках – це форма групової діяльності) може відбуватися коли є 5 чи 500 присутніх. Важливим моментом є кількість учнів, які в один і той самий час опарцьовують завдання – проект, інтерактивну вправу, обговорення поставленої проблеми в групі.

Інтерактивний урок тільки в малих групах
Інтерактивний урок тільки в малих групах

Продуктивна робота може відбуватися тільки в малих групах – 4-5 осіб. Адже дуже важливо, щоб кожен учень був почутий, щоб кожній групі була надана можливість виступити з проблемами та висновками.

Які вимоги до приміщення під час організації інтерактивного уроку?

Для проведення інтерактивних технологій, нажаль, ми не можемо вибирати приміщення. Тому в наявній класній кімнаті парти повинні бути розставлені так, щоб учасникам навчального процесу було легко пересідати для роботи в різноманітних малих групах. Потрібно створити для учнів фізичний та безпечний комфорт.

автори: Оксана Ганик, Оксана А. Винницька

Продовження теми:

«Лицем до дитини» > Інтерактивні методи навчання > Інтерактивні уроки

Останнє оновлення на Понеділок, 10 серпня 2015, 09:52