Чи доцільно використовувати інтерактивний метод навчання в школі?

Коли вчителі на уроках використовують інтерактивний метод навчання, значно збільшується відсоток засвоєння нової інформації. При застосуванні інтерактивних методів навчання увесь процес навчання зорінтовується на:

 • розуміння
 • застосування
 • аналіз
 • синтез
 • оцінювання.

Головним джерелом мотивації при інтерактивному методі навчанні є інтерес самого учня. В результаті учнівського інтересу, навчальній діяльності притаманний високий рівень активності.

Інтерактивний метод навчання у школі
Інтерактивний метод навчання у школі

Читай далі, щоб довідатися, як вчителі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», використовують інтерактивний метод навчання.

Інтерактивний метод навчання та роль вчителя

Коли вчитель використовує інтерактивний метод навчання, його роль змінюється, у порівнанні з ролею вчителя у традиційному класі. Одночасно змінюється також роль учня.

На традиційному уроці вся увага учнів зосереджена на Тебе – учителя. Ти вповністю керуєш цілим навчальним процесом. Учні залежні від Твоїх дій і вказівок.

Натомість коли Ти використовуєш інтерактивний метод навчання, Ти відпускаєш учнів з-під свого контролю. Учні мають можливість самостійно (безперечно в певних обмежених рамках) діяти. Твоя присутність додає впевненості дитині, сприяє її новим досягненням.

Роль учителя – спостерігати
Роль учителя – спостерігати

Твоя роль, як учителя під час інтерактивної вправи – це спостерігати. Коли Ти, використовуючи інтерактивний метод навчання, спостерігаєш за процесом інтерактивної вправи, в Тебе з'являється можливість приділити увагу саме тим дітям, котрим вона більше потрібна.

Подаємо матеріали інтерактивної вправи «4 кути» для прикладу – як застосовувати інтерактивний метод навчання на практиці

Інтерактивний метод навчання на практиці – «4 кути»

«4 кути» – це є одна із вправ, яка застосовує інтерактивний метод навчання та яку дуже люблять діти у початковій школі. При проведенні цієї вправи, учні мають можливість отримати всі переваги інтерактивного методу навчання:

 • висловити свою думку
 • вислухати аргументи інших дітей
 • порухатися.

Останнє – порухатися – чи не найбільш важливе для дітей віку початкових класів. Коли діти рухливі – вони навчаються. Коли діти пасивні – вони не навчаються.

Інтерактивний метод сприяє навчанню
Інтерактивний метод сприяє навчанню

Вся інтерактивна вправа проходить в невимушеній обстановці і, при правильному проведенні, дає очікувані результати.

Як провести вправу «4 кути», щоб інтерактивний метод навчання дав позитивний результат?

Щоб інтерактивний метод навчання дав позитивний результат, запропонуй дітям відповісти на питання за певним алгоритмом:

 • Вчитель задає питання, яке має чотири заданих варіанти відповідей. (Кожна із чотирьох відповідей відповідає певному кольору: по одному аркушу висить в кожному кутку приміщення.)

 • Діти, вислухавши питання, вибирають один із поданих варіантів відповідей і переходять в той кут, який йому відповідає. (У випадку, коли ні один із чотирьох варіантів не підходить, учасник залишається в центрі кімнати.) Таким чином, після зачитування питання, діти діляться на групи.

 • В кожній групі йде обговорення відповідей на питання: «Чому я вибрав цей варіант відповіді?». (Бажано, щоб на нього відповів кожен учасник групи.)

Що вчитель повинен врахувати при проведенні інтерактивної вправи «4 кути»?

Інтерактивний метод навчання передбачає рух і шум у класі.

Інтерактивний метод, це рух і шум
Інтерактивний метод, це рух і шум

На сьогоднішній день в Україні наповнюваність класів в початковій школі дуже велика. В середньому в класах початкової школи по 30 учнів. А оскільки ця інтерактивна вправа передбачає рух учнів, то краще проводити її поділивши клас (коли на уроці є тільки половина класу).

 • Як я буду діяти, якщо половина класу вибере один і той самий варіант відповіді?

 • Чи я дам дітям можливість іти за їхнім вибором?

 • Чи я буду «переконливо вмовляти» дітей змінити свою думку?

 • Чи я створю дві (або навіть три) групи в одному кутку?

Для успішного проведення інтерактивної вправи має бути чітко поставлена навчальна мета. Тому запропоновані дітям запитання чи завдання повинні сприяти розвиткові саме тих чи інших умінь.

Для кращого пояснення, які вміння розвиваються при використанні інтерактивного методу навчання, дивись зразки в колонці справа.

Чіткість і послідовність інструкцій інтерактивної вправи також мають своє вагоме значення. Тому вчитель наперед повинен продумати діяльність учнів під час інтерактивної вправи.

 • Що я робитиму, якщо декілька учнів не зрозуміють інструкцію?

 • Чи я буду повторювати інструкцію для цілого класу?

 • Чи я вирішу повторити інструкцію окремо тим, хто не зрозумів?

 • Чи я попрошу когось з дітей пояснити однокласникам інструкцію?

Чого ми прагнемо досягти, використовуючи інтерактивний методи навчання?

Використовуючи інтерактивний метод навчання, ми прагнемо щоб діти розвивали вміння вчитися, поєднуючи його з практичними діями. Тому Тобі, вчителю, яка працює за принципами «Лицем до дитини», важливо залучити учнів до активного й радісного навчання, а це можливо зробити, використовуючи саме інтерактивний метод навчання.

Інтерактивнй метод навчання
Інтерактивнй метод навчання

Не секрет, що потребою сучасного світу є людина, яка вміє:

 • самостійно приймати рішення
 • робити вибір
 • взаємодіяти з іншими людьми.

Тому у школах, які навчають за принципами «Лицем до дитини», а особливо в початковій школі, ми застосовуємо такі інтерактивні вправи, які розвивали б вміння:

 • спілкуватися
 • висловлюватися
 • доводити свою думку.

Доцільність проведення інтерактивної вправи «4 кути» в 1-му класі початкової школи

Інтерактивна вправа «4 кути» – це одна з форм застосування інтерактивного методу навчання. В1-му класі таку інтерактивну вправу доцільно проводити з метою:

 • розвитку зв’язного мовлення у дітей (наприклад, ставлячи питання про зацікавлення учнів стосовно різних тем);

 • розвитку у дітей вміння уважно слухати текст і запам’ятовувати послідовність подій, персонажів твору.

Яка мета інтерактивного методу навчання?
Яка мета інтерактивного методу навчання?

Застосовуючи інтерактивний метод навчання вчитель повинен подумати – з якою метою вона хоче провести дану інтерактивну вправу?

Доцільність проведення інтерактивної вправи «4 кути» у 2 – 4 класах початкової школи

Інтерактивний метод навчання надзвичайно доцільний у 2 – 4 класах початкової школи.

У 2-му, 3-му та 4-му класах інтерактивну вправу «4 кути» можна проводити при:

 • перевірці запам’ятовування змісту прочитаного чи прослуханного,
 • порівняльній характеристиці героїв,
 • визначенні основної думки твору.

Варто відзначити, що саме ця інтерактивна вправа полегшує Тобі завдання навчити дітей уважно слухати чи читати.

Які вимоги Державного стандарту України до учнів 1 – 4 класів?

Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовленнєва лінія:

 • створювати монологічні висловлювання комунікативного спрямування,
 • будувати діалог з урахуванням ситуації спілкування,
 • уважно слухати і розуміти текст,
 • запам’ятовувати з одного прослуховування фактичний зміст, послідовність подій, основну думку висловлювання,
 • толерантно ставитись до думок інших.

Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Літературознавча лінія:

 • складати усну розповідь про героя твору,
 • визначати за допомогою вчителя тему і основну думку твору,
 • зіставляти вчинки персонажів,
 • висловлювати своє ставлення до вчинків героїв,
 • визначати за допомогою вчителя мотиви поведінки персонажів,
 • давати найпростішу морально-етичну оцінку ситуацій,
 • встановлювати причинно-наслідкові та смислові зв’язки.

автор статті: Ліда Хоршунова

Покинути «Інтерактивний метод навчання» та перейти на сторінку «Інтерактивні методи навчання».

Покинути «Інтерактивний метод навчання» та перейти на сторінки «Лицем до дитини».

Останнє оновлення на Неділя, 20 січня 2013, 12:04