Які сучасні технології навчання грамоти дітей, які прийшли в 1 клас?

Навчання грамоти дітей, які прийшли в 1 клас – напевно найважливіше завдання учителя. Аджеж від рівня грамотності залежатиме подальший успіх чи неуспіх дитини в школі та протягом життя.

Розуміючи велику відповідальність, покладену на першу вчительку, Тобі не конче необхідно сліпо продовжувати вчити так, як вчили Тебе. Не дай, щоб Тебе переконали, що «так має бути», бо «завжди так було».

Якщо Ти бачиш, що у Твоєму класі сучасним дітям нецікаво вчитися традиційними методами й в них проявляється неуспіх – дитина не вміє читати, дитина читає по-складах, – звернися до сучасних технологій навчання.

Якщо Тебе цікавлять принципи «Лицем до дитини», Тобі необхідно пристосувати себе ж, переглянути свої звички та надумані уявлення про те – як «правильно» навчити дитину читати та писати.

Знаходь дорогу до кожної дитини, а не лише до тих дітей, які успішно проходять шлях до грамотності за технологіями, які були успішними для попередніх ґенерацій учнів.

Знаходь дорогу до кожної дитини
Знаходь дорогу до кожної дитини

Учителі, які навчають дітей за принципами «Лицем до дитини», розуміють, що найважливіші навички, які дитина повинна засвоїти на шляху до грамотності – це:

 • не розпізнавання звуків на слух
 • не визначення, якими літерами позначаються звуки.

Натомість за принципами «Лицем до дитини» основними навичками грамотності є:

 • зорове розпізнавання слова
 • утотожнення надрукованого слова з його змістом.

Словникові картки-складанки – засіб для навчання грамоти в 1 класі

Словникові картки-складанки використовуються на уроках з навчання грамоти дітей, які ходять у 1 клас. Такими картками-складанками доцільно користуватися для індивідуальної роботи та роботи парами.

Досвід показує, що під час активної діяльності, коли учні використовують словникові картки-складанки, вони:

 • складають складанки
 • співставляють слова з предметним матеріялом
 • читають слова
 • викладають слова, користуючись розрізною абеткою
 • розповідають один одному, що вони знають про подані предмети.

Словникові картки-складанки
Словникові картки-складанки

Використовуючи словникові картки-складанки, ми надаємо дітям у 1 класі можливість маніпулювати предметним матеріялом шляхом спостережень, дослідів та випробувань різних можливостей для розв'язання поставленої задачі чи проблеми.

Учителі, які вчать за принципами «Лицем до дитини», використовують словникові картки-складанки за тематичними ознаками: нпр., «Зимові розваги», «Чарівне підводне царство», «Комахи», «Святий Миколай».

На основі поданих зразків, які поміщені в правій колонці цієї сторінки, Ти маєш можливість розробити свої картки-складанки. Зокрема, Ти можеш створити словникові картки-складанки, які містять словникові слова, написання яких, з Твого досвіду, учням у Твоєму класі слід запам'ятати.

Як застосувати словникові картки-складанки для навчання грамоти?

Словникові картки-складанки є невід'ємною частиною процесу навчання грамоти дітей, які прийшли в 1 клас й батьки яких хочуть, щоб вони вчилися за сучасними технологіями.

Сучасні діти здебільша неодноразово складали пузлі. А ті, котрі не мають досвіду в цьому, набудуть навички з'єднувати зігнуті, кулясті та криві боки таких складанок, спостерігаючи за тим, як це роблять їхні однокласники.

Застосування словникових карток-складанок
Застосування словникових карток-складанок

Коли Ти вперше запровадиш словникові картки-складанки, ми рекомендуємо Тобі роздиліти дітей на пари й дати їм можливість двійками поексперементувати. Не проводь навчання – «як складати словникові картки-складанки».

Твої діти бистрі, зацікавлені у всьому, що нове, й тому вони самі знайдуть шлях, як впоратися з картками-складанками. Вони навіть можуть Тебе здивувати, придумавши таке застосування, яке Тобі не прийшло на гадку.

Якими мають бути дії учнів 1 класу на уроці навчання грамоти?

Словникові картки-складанки на уроках навчання грамоти – це не самоціль. Використовуючи такий засіб навчання, Тобі необхідно заохотити дітей до експериментів та аналізу.

Словникові картки-складанки заохочують дитину експериментувати.

Тому що боки для сполуки карток-складанок різні (так як у складанках-пузлях), дитина має нагоду погратися. Можливо Ти завважиш, що декотрі учні допасовуватимуть слово й картинку неправильно, навіть тоді, коли вони знають правильну відповідь.

Дитина експериментує
Дитина експериментує

Такі дії з боку дитини не є витратою часу. Навпаки, дитина задіяна в експериментальному процесі. Їй цікаво! Заохочуй такі експерименти! Це шлях до грамотності.

Коли дитині нецікаво, вона швиденько розставляє всі картинки правильно без зайвих турбот. Тобі важливо не заохочувати швидкість (Хто підбере одне до одного найшвидше?), не робити з словникових карточок-складанок конкурсів (Хто допасує найбільше?) і т.д.

Словникові картки-складанки заохочують дитину до аналізу.

Використовуючи словникові картки-складанки, Тобі необхідно в класі мати:

 • словникові карточки, розставлені біля предметного матеріялу
 • афіші, розвішані на стінах, в яких повторюються ті самі слова
 • книжечки легкого читання, поскладані в бібліотеці.

Якщо в Тебе багато такого матеріялу, тоді Тобі потрібно заохочувати дітей аналізувати:

 • Де ще таке слово в нас у класі?
 • А чи бачив/бачила Ти таке слово ще десь?

Класний матеріал
Класний матеріал

Знаходячи різновиди одного й того самого слова у своєму довкіллі, дитина проводить аналіз. Створення можливостей для такого аналізу з Твоєї сторони – запорука успішності дитини на шляху до грамотності.

Як осягнути бажаного результату при навчанні грамоти в 1 класі?

Використовуючи словникові картки-складанки під час уроків навчання грамоти, дитина вдосконалює вміння розпізнавати ціле слово та сполучати слово з його змістом.

Коли дитина вже сполучила слова з відповідними картинками (нпр. склала картинки-складанки), тоді необхідно, щоб вона примінила набуті знання для особистої творчості – переписала слова, які їй сподобалися та проілюструвала їх:

Спостерігай (і записуй), як діти по-різному підходять до використання та примінення карток-складанок.

Діти по-різному навчаються
Діти по-різному навчаються

Ти ж свідома того, що коли дитина 7 разів:

 • перепише слово
 • прочитає слово
 • впізнає слово
 • застосує слово у реченні
 • підпише ілюстрацію словом

вона його запам'ятає.

Проте, необхідно, щоб таке використання було свідомим, щоб під час писання та читання були активно задіяні дитячі творчі процеси. Сліпе переписування, відчитування, заучування – безуспішне. Уникай цього!

Чому використання словникових карток-складанок дасть потрібний результат в навчанні грамоти дітей 1 класу?

Коли переглянути «Критерії оцінювання початкової школи», бачимо, що найвищі бали надаються дитині коли вона «…вправно читає текст цілими словами». Натомість найнижчий рівень у 1 класі визначається як той, коли дитина «…читає складами не зливаючи їх у слова».(Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у системі початкової загальної освіти. Додаток 2. Українська мова. (20.08.08)

Повстає питання: чому вчити дітей читати по-буквах і по-складах, якщо кінцева мета є читати цілими словами? Для чого навчати одне, а вимагати інше?

Нашим обов'язком, як учителі, є – створити умови для учнів 1 класу, щоб вони мали можливість розвивати свої знання, спираючись на своєму попередньому досвіді в оточенні, яке їм зрозуміле та доступне.

Навчаючи дітей відразу читати цілими словами, ми допомагаємо їм дійти до найвищого рівня згідно державних стандартів України.

автор статті: Оксана А. Винницька

Покинути «Навчання грамоти, 1 клас» та перейти на сторінку «Навчання грамоти».

Покинути «Навчання грамоти, 1 клас» та перейти на сторінку «Лицем до дитини».