Особистісно – орієнтоване навчання в початковій школі

Зміст

Школа для звірят

Подяки і признання

Вступне слово

Зміни

Структура посібника

Застановімося
Розвиток дитини
На що вказують дослідження
Теоретичне обґрунтування

Підхід до зібраних матеріалів

Спримання мова на слух та розвиток розмовної мови в дітей віку початкових кляс

Підручник - титулка Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток сприймання на слух дитини
Розвиток розмовної мови у дитини

На що вказують дослідження

Стадії розвитку мозку
Розвиток мозку під впливом довкілля

Теоретичне обґрунтування

Статичний мозок
Мозок під впливом довкілля
Мозок під впливом взаємодії

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Розмовна мова для комунікації
Розмовна мова для навчання
Розмовна мова для виступу

Програма навчання

Сприймання на слух
Розмовна мова для комунікації
Розмовна мова для навчання
Розмовна мова для виступу

Оцінювання

Оцінювання учителем

Форма записаних даних

Самооцінювання дитиною

Інвентаризаційна форма

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Уроки читання та їх індивідуалізація

Підручник - зворот Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток читання у дитини
Мова символів
Під диктовку
Візуальний словник

На що вказують дослідження

Від глобального до конкретного
Природний розвиток мови
Стадії розвитку вміння читати

Стадія вияву
Стадія ляльки
Стадія розвитку
Стадія плато
Стадія самостійности

Упередженість учителя

Теоретичне обґрунтування

Розвиток мови

Заучування правил
Творчий розвиток

Читання

Відчитування тексту
Тлумачення тексту

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Для дітей у “стадії розвитку”

Слухаймо казку
Читаймо в унісон
Читаймо ехом

Мета читання

Читання для самозадоволення

Слухаймо казку
Читаймо мовчки

Процес уроків читання

Дитина читає те, що хоче
Дитина робить завдання до прочитаного
Дитина зустрічається з учителькою

Читати, щоб здобути інформацію
Художнє читання/ читання вголос
Куток читання

Програма навчання

Робота з книжкою
Робота з текстом
Читання вголос / художнє читання

Оцінювання

Самооцінювання дитиною

Графік виконаної роботи

Оцінювання учителем

Графік виконаної роботи
Інвентаризаційна форма

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Писання творів як частина навчального процесу

Підручник - внутрішня титулка Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток письма у дитини

Під диктовку

На що вказують дослідження

Як пишуть професійні письмовці
Процес писання чи техніка писання

Стадії розвитку письма
Процес писання

Стадії розвитку правопису

Зачарований почерк
Творчий правопис
Самостійно оформлені правила

Статеві відмінності

Теоретичне обґрунтування

Писання як результат
Писання як процес
Теорія правопису

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Процес писання
Процес видавання
Як вибирати теми

Мозковий штурм
Починаємо з інсценізації
Починаємо з літератури
Починаємо з малюнка
Починаємо з фотографій або малюнків

Бібліотека і виставка

Програма навчання

Думки (зміст)
Робота зі словником
Правопис
Каліграфія

Оцінювання

Оцінювання вчителем

Перелікова картка і форма записаних даних
Запитник

Самооцінювання дитиною

Папка дитячої роботи

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Розв'язування задач і уроки математики

Підручник - перша сторінка

Застановімося

Розвиток дитини

Інтелектуальний розвиток дитини

Незмінність часу
Трансформування предметів

На що вказують дослідження

Навчання базових знань
Математичні поняття

Теоретичне обґрунтування

Співвідносне розуміння
Інструментальне розуміння

Лицем до дитини

Практичне застосування

Зразки задач
Техніка вироблення співвідносного розуміння
Інструментальне розуміння

Програма навчання

Математика

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Уроки природознавства за допомогою спостережень, дослідів та екскурсій

Підручник - остання сторінка

Застановімося

Розвиток дитини

Інтелектуальний розвиток дитини

На що вказують дослідження

Використання предметного матеріалу
Активні форми діяльності
Статеві відмінності

Теоретичне обґрунтування

Теорія передачі знань
Теорія пізнавального розвитку

Стадія чуття
Стадія передлогічного мислення
Стадія предметного логічного мислення
Стадія абстрактного мислення

Теорія конструювання знань

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Комунікативно –інтерактивні форми діяльності
Спостереження
Екскурсії
Розрівноваження

Мозковий штурм
Таблиця
Малюнок

Програма навчання

Природознавство

Оцінювання

Оцінювання учителем

Письмове опитування

Самооцінювання дитиною

Щоденник

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Організація навчального процесу

Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток стосунків з ровесниками

На що вказують дослідження

Об’єднання дітей у однорідні групи

Об’єднання у групи дітей одного віку
Об’єднання у групи подібних за здібностями дітей.

Різнотипне об’єднання груп

Малі різнотипні групи
Рівне навчання

Статеві відмінності

Теоретичне обґрунтування

Роля учителя

Учитель – начальник
Учитель – інспектор
Учитель – режисер
Учитель – суфлер
Учитель – співучасник
Учитель – бібліотекар
Учитель – спостерігач

Роля школи

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Види роботи у клясі

Традиційна школа
“Лицем до дитини”
Робота в однорідних групах
Формування груп для роботи
Керування діяльністю у групі

Різновиди групової діяльності

“По колу”
Рівне навчання
Дискусійні групи
Робота над проєктами
Базові та перехресні групи

Роля учителя

Поради учителю

Програма навчання

Організаційні вміння

Оцінювання

Оцінювання учителем

Спостереження

Оцінювання дитиною

Перелікова картка
Графік виконаної роботи
Матриці

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Система оцінювання з орієнтацією на особистість дитини

Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток стосунків з дорослими

На що вказують дослідження

Розвиток самооцінки

Здорова і нездорова самооцінка
Самооцінка шляхом помилок
Самооцінка шляхом успіху
Вплив дорослих

Необ’єктивність оцінки учителя
Статеві відмінності

Теоретичне обґрунтування

“Помилка”

Невивчений матеріал
Стадії розвитку
Необхідність

Система оцінювання

Система норм
Система критеріїв

Мета оцінювання

Контроль учителя над дитиною
Встановлення діягнозу
Підбиття підсумків

Лицем до дитини

Практичне застосування

Оцінювання як шлях до самооцінювання

Помилка
Заохочення до навчання
Розроблення книжечки

Як обмежити упередженість учителя

Оцінювання за системою критеріїв на практиці
Встановлення критеріїв оцінювання

Роля учителя
Оцінка для вдосконалення

Співбесіда

Програма навчання

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Процес плянування з орієнтацією на особистість дитини

Застановімося

Розвиток дитини

Розвиток поведінки, концентрації та мотивації
Інтелектуальний розвиток дитини

На що вказують дослідження

Вміння зосередити увагу
Індивідуальні розбіжності в сприйманні
Статеві відмінності

Теоретичне обґрунтування

Роля вчителя

Різноманітність
Гнучкість

Роля дитини

Вміння зосередити увагу
Уявлення про важливість

“Лицем до дитини”

Практичне застосування

Чинники, що впливають на процес плянування

Природній розвиток
Спроможності та зацікавлення
Програма навчання

Плянування навчального процесу

Календарне плянування
Тематичне плянування
Щоденне плянування

Облаштування клясних приміщень
Внесок дитини до процесу плянування

Програма навчання

Вміння плянування

Оцінювання

Оцінювання вчителем

Форма записаних даних

Самооцінювання дитиною

Щоденник

Зі скарбниці учительського досвіду

Спостереження за дітьми

Для дискусії

Самоаналіза

Використана література

Показник слів

«Лицем до дитини» > Посібник

Останнє оновлення на Неділя, 25 липня 2021, 18:29