Уроки природознавства — для дискусії

 • Застановімося

Коли дитина вивчає матеріял за намальованими картинками (а головно матеріял з природознавства чи про довколишній світ), вона вивчає картинки, а не набуває знання про поняття представлені картинки. Для розвитку знань необхідно надавати дитині можливість працювати з конкретними предметами, а не картинками. Читай далі

 • Розвиток дитини

Загально прийнято, що людина проходить різні стадії розвитку. Незважаючи на те, що ці етапи в різних дітей і в різних культурних середовищах часом відрізняються, їхня послідовність однакова в усьому світі. Кожна стадія – це наслідок попередньої, тому чітко визначити вікові межі дуже складно, бо особистості можуть проявляти неоднаковий прогрес чи регрес у поведінці на кожній стадії розвитку. Читай далі

 • На що вказують дослідження

Використання предметного матеріалу у поєднанні з активними формами діяльності під час навчального процесу в початкових клясах — сприяє засвоєнню нових понять, чи, як традиційно це називається, нових знань. Дослідження та спостереження вказують, що у середньому діти, що задіяні у програмах, де використовується предметний матеріял на 30% більше успішні, ніж діти у традиційних клясах. Читай далі

 • Теоретичне обгрунтування

Прихильники теорії конструювання знань стверджують, що знання потрібно конструювати. Таким чином, значуще навчання – це активне творення структур знань (наприклад, поняття, правила, гіпотези, асоціяції) на основі особистих переживань. Іншими словами, кожна дитина (чи той, хто навчається) будує особисте тлумачення світу на основі особистих переживань. Читай далі

 • «Лицем до дитини»

Філософія принципів “Лицем до дитини” - це те, що людина набирає знання, коли вона конструює його самостійно, а дитина, коли має можливість особисто пережити те, що хоче навчитися, перепускаючи конкретні предмети через свої руки.

 • Практичне застосування

Поняття, розроблені П’яже, Брунер та їхніми послідовниками часто перенесені на практиці через комунікативно-інтерактивні методи навчання. У “комунікативно-інтерактивному навчанні” дитина використовує свій інтелектуальний потенціял, щоб створити для себе поняття, принципи і співвідношення. Щоб уможливити цей процес, дитині треба дати змогу спостерігати, клясифікувати, міряти, передбачати, описувати (на основі пережиття чи безпосередніх спостережень відповідного предметного матеріялу). Читай далі

 • Програма навчання

Програма навчання Міністерства освіти і науки України – це дороговказ для учительки. Керуючись знаннями і вміннями, які подані в “Програмі”, учителька плянує, втілює та оцінює свою роботу і роботу дітей. Подані вибіркові цитати з умінь, які стосуються вивчення природознавства в початкових клясах. Читай далі

 • Оцінювання

Оцінювання – це складова навчального процесу. Ми розглянемо письмове опитування як форму оцінювання учителькою та щоденник, в якому діти записують свої спостереження, як зразок самооцінювання дитиною. Читай далі

Для дискусії

1.Учительки та керівники освіти часто доводять, що форми діяльности – спостереження, досліди й екскурсії вимагають багато зайвого часу. Вони стверджують, що такі діяльності є доцільними лише тоді, коли завершено навчальну програму.

 • Представте докази проти такого бачення та доведіть, що насправді традиційна форма навчання, коли використовується підручник, лекцію й запам’ятовування – це змарнований час.

2.Перечитайте ще раз вимоги “Програми навчання”, маючи на увазі, що сучасне дослідження й теорія вказують, що дитина мусить самостійно конструювати знання.

 • Виберіть одну вимогу та заплянуйте діяльність, в якій діти відтворюють життєвий досвід і, яка змушує їх обговорити цей досвід у групі.

3.П’яже і Брунер стверджують, що дитина віку початкових кляс вчиться лише тоді, коли вона, орудуючи предметним матеріялом, використовує п’ять змислів.

 • Виберіть одну вимогу “Програми навчання” і запроєктуйте таку діяльність.

4.Теорія, яка стверджує, що всі, хто навчаються мусять особисто конструювати своє знання в дійсних життєвих обставинах, не стосується лише дітей.

 • Пригадайте обставини, у яких Вам щось незрозуміле прояснилося після того, як Ви пережили чи обговорили його з кимось.
 • Як посприяло Вашому розумінню:
 • те, що Ви пережили?
 • те, що Ви переповіли пережите?

Досліди
Досліди
Учителька: Віра Шумило, м. Львів СШ № 83

Самоаналіза

 1. Чи кажу я дітям на уроках природознавства прочитати текст у підручнику, чи замінюю спостереженнями та дослідами? Що переважає у моєму підході до вивчення природознавства- ілюстрації, наочність чи конкретні предмети?

 2. Скільки дослідів, спостережень та екскурсій провела я з дітьми протягом останнього місяця? Чи потрібно мені заплянувати більше таких видів діяльности?

Лицем до дитини > Підручник > Природознавство > Дискусія

Останнє оновлення на Субота, 09 квітня 2022, 08:04