Четвер, 21 травня 2015, 13:45

Інтерактивне спілкування на уроках в початкових класах

Інтерактивне спілкування

Інтерактивне спілкування – це обмін думками, ідеями та поглядами. У сучасному інформаційному світі існує необхідність обопільного обміну інформацією.

Розвиток мови триває протягом цілого життя. Під час кожного уроку української мови, як і під час всіх уроків, учителям необхідно заохочувати інтерактивне спілкування.

У Державному стандарті початкової загальної освіти стверджується, що учень має набути вміння «…застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями...»

Оцінювати роботу вчителя необхідно для покращення методів навчання, а оцінювати роботу учня необхідно для визначення стадій розвитку та оцінки потреб учня. Автор: Оксана А. Винницька