Інтегровані уроки до теми «Книжка» для 1 класу

Для дітей дитячі книги та книжка дуже важлива частина навчання в школах. Розвиток дитини залежить від того, щоб дитячі книги для читання використовувалися послідовно.

Навчальні сайти пропонують нам купити дитячу книгу, принести на урок для використання під час навчання. Співпраця з батьками дає нам можливість зорганізувати екскурсії для школярів, напр. в місце де є бібліотека і цікаві дитячі книги.

Для оформлення класу НУШ пропонуємо візуальний словник, з якого легко оформляється стіна слів.

Книжка і бібліотека в 1 класі
Книжка і бібліотека в 1 класі

Пропонуємо провести нестандартні уроки за допомогою інтегрованих матеріалів на тему «Книжка», які були розроблені у 2006 році для учнів 1 класу за принципами «Лицем до дитини» та Програмою міністерства освіти і науки України (МОН).

При використанні матеріалів у класах, у презентаціях та під час семінарів, будь ласка, переконайтеся, що імена всіх авторів, ілюстраторів та групи «Лицем до дитини» залишаються видимими.

Вміння – Зміст – Види діяльності

У темі «Книжка» інтегруються предмети «Українська мова», «Читання», «Математика», «Я і Україна», «Художня праця» та «Трудове навчання».

Основні поняття, представлені для осмислення під час інтегрованої теми:

 • книжки бувають різні за зовнішніми ознаками (різного розміру, різні види обкладинок, різної форми, різні види паперу, різної ваги…);
 • у книжках бувають різні ілюстрації (різної величини, кольорові або чорно-білі, рисунок або фотографія);
 • книжка використовується в щоденному житті людини (для приємного відпочинку, для пізнання чогось цікавого);
 • книжка написана людиною або групою людей;
 • книжки зберігаються у бібліотеках (вдома, в школі, в окремих будинках для цього).

Фронтальні – Групові - Індивідуальні види діяльності

«Мозковий штурм» – фронтальний вид діяльності, який відповідає навчальним цілям загально-навчальних вмінь:

 • зіставляє групи предметів за однією суттєвою ознакою (пізнавальне);
 • списує слова і речення, подані друкованим шрифтом («Українська мова»).

Діти говорять слова зі свого досвіду, пов’язані з темою. Вчитель друкує слова на великому аркуші паперу та рисує дуже простим рисунком підказки. Вчитель і діти читають слова хором. Діти вибирають із загального списку одне-два слова, ілюструють на маленькому клаптику паперу, підписують, прикріплюють до великого аркуша паперу. Заувага: читання хором потрібно продовжувати щодня впродовж вивчення теми.

«Чарівна книжка» – фронтальний вид діяльності, який відповідає навчальним цілям загально-навчальних вмінь та предмету «Українська мова» (сприймання на слух):

 • слухає читання художнього твору («Українська мова»).

Вчитель щодня читає одну частину з книги, супроводжує читання показом малюнків-ілюстрацій. Діти слухають читання вчителя, уявляють, які малюнки можна створити до кожної з частин прослуханого твору. Таким чином діти щодня будуть слухати читання художнього твору.

Слухає читання художнього твору
Слухає читання художнього твору

«Поділ на групи» – фронтальний вид діяльності, який допомагає об’єднатися в групи без конфліктів та образ і відповідає організаційним цілям загально-навчальних вмінь:

 • включається в роботу (організаційне).

Кожна дитина отримує карточку з малюнком-символом групи (тваринка, іграшка, квітка тощо). Діти, які мають однакові малюнки, об’єднуються в одну групу.

Заувага: потрібно створювати групи по троє дітей (при більшій кількості дітей у групі починають виникати проблеми з дисципліною).

«Книжки різні» – груповий вид діяльності, який відповідає загально-пізнавальним цілям загально-навчальних вмінь:

 • зіставляє групи предметів за однією суттєвою ознакою (загально-пізнавальне).

Діти розкладають книжки за зовнішніми ознаками на власний розсуд, обговорюють та пояснюють результати своєї діяльності.

Заувага: Добре, коли у завданні є визначений кінцевий результат (наприклад, вибрати 3 книжки).

«Книжки різні» – групова робота
«Книжки різні» – групова робота

«Задачі про книжки» - груповий вид діяльності, який відповідає навчальним цілям предмету «Математика»:

 • розв’язує прості арифметичні задачі на одну дію за допомогою додавання і віднімання («Математика»).

Діти за поданою інструкцією (алгоритмом дій) працюють над задачами, розв’язують їх та записують розв’язання.

«Як прийшла до нас книжка - 1» – груповий вид діяльності, який відповідає загально-пізнавальним цілям загально-навчальних вмінь:

*зробить висновок-узагальнення після виконання навчального завдання (загально-пізнавальне).

Діти роздивляються малюнки на складанці, читають підписи до малюнків і складають частинки так, щоб вийшов правильний порядок створення книжки.

«Як прийшла книжка – 2» – груповий вид діяльності, який відповідає навчальним цілям предмету «Українська мова» (розвиток письма):

 • списує слова, подані друкованим шрифтом («Українська мова»).

Діти читають речення з пропущеними словами і добирають із поданих те слово, яке підходить за змістом; вписують потрібне слово у речення.

«Прислів’я» – вид діяльності парами, який відповідає навчальним цілям предмету «Українська мова» :

 • розуміє прочитане («Українська мова»);
 • списує слова і речення, подані друкованим шрифтом («Українська мова»).

Діти перечитують частинки прислів’їв. Зважаючи на розріз кожної частинки, допасовують одну до одної в такий спосіб, щоб утворилося прислів’я. Діти читають прислів’я та пояснюють так, як розуміють. Одне прислів’я на вибір записують у зошиті або на аркуші паперу.

«Мудра книжка» – вид діяльності парами, який відповідає навчальним цілям предмету «Українська мова» (робота з текстом):

 • розрізняє твори за емоційно-експресивним забарвленням («Українська мова»).

Діти розглядають ілюстрації, читають комікс та обмінюються думками про те, що намальовано у коміксі, придумують веселе продовження історії.

«Вимірюємо книжку» – вид діяльності парами, який відповідає навчальним цілям предмету «Математика»:

 • вимірює за допомогою лінійки довжину у сантиметрах («Математика»).

Діти вибирають одну книжку, вимірюють за допомогою лінійки її довжину та ширину. Результати вимірювань діти записують у класну таблицю. У кінці виконання завдання діти порівнюють, у кого була найбільша (найменша) книжка за довжиною та шириною.

Куточки (центри, зони, осередки) діяльності – це індивідуальні види діяльності, які розвивають такі вміння:

«Куток кольору» – малює з пам’яті, за уявою («Художня праця»);
«Куток книги» – розрізняє дитячі книжки, знаходить інформацію про їх назви, автора («Українська мова»);
«Куток домашній» – розрізняє дитячі книжки, знаходить інформацію про їх назви, автора («Українська мова»);
«Куток ліплення» – створює предмети простої форми («Трудове навчання»);
«Куток клею і ножиць» – виготовляє книжку;
«Куток паперу і олівців» – передруковує слова, ілюструє.

Екскурсія

Під час роботи над темою слід провести екскурсію до бібліотеки. Можна з дітьми відвідати шкільну бібліотеку або можна вийти поза межі шкільного подвір’я й піти до сільської, міської чи обласної бібліотеки. З дітьми доцільно провести три види діяльності: перед екскурсією, під час екскурсії, після екскурсії.

«Правила поведінки у бібліотеці» – фронтальний вид діяльності, який проводиться перед екскурсією та відповідає навчальним цілям загально-пізнавальних вмінь:

 • дотримується правил поведінки за межами школи (під час екскурсій, цільових прогулянок (контрольно-оцінне).

Вчитель проговорює з дітьми, як потрібно поводитися в бібліотеці, чому важливо дотримуватись таких норм поведінки.

«Записуємося в бібліотеку» – індивідуальний вид діяльності, який проводиться під час екскурсії й відповідає навчальним цілям предмету «Я і Україна»:

 • вміє подати своє ім’я, прізвище, домашню адресу («Я і Україна»).

Дитина вибирає книжку і підходить до бібліотекаря, називає своє ім’я, повідомляє бібліотекарю свою домашню адресу.

Книжки у бібліотеці
Книжки у бібліотеці

«У бібліотеці» – фронтальний вид діяльності, який проводиться після екскурсії й відповідає навчальним цілям загально-мовленнєвих вмінь:

 • зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, побачене (загально-мовленнєве).

Діти малюють ілюстрації про екскурсію до бібліотеки, підписують, що саме намалювали, колективно створюють книжку про бібліотеку.

Додатково пропонуємо ряд індивідуальних видів діяльності, які проводяться одночасно й які розвивають такі вміння:

«Куток ліплення» – створює предмети простої форми з пластиліну (Художня праця);
«Куток паперу і олівців» – списує слова подані друкованим шрифтом (Українська мова);
«Куток клею і ножиць» – користується інструментами згідно пристосування (Трудове навчання);
«Куток бібліотеки» – зв’язно передає почуте, побачене (загально-мовленнєве).

Матеріали для вчителя

Віршики пропонуються для читання ехом, коли вчителька спочатку читає текст, а діти хором повторюють за нею:

«Бачить – не бачить» – автор Леонід Глібов (1827-1893);
«Письменна Зіна» – автор Іванна Блажкевич (1886-1976);
«Книги» – автор Олександр Пархоменко (1923-1987);
«Про книжку» – автор Нузет Умеров (1931-2022);
«Я - бібліотекар» – автор Степан Жупанина (1936-2005);
«Чарівна книжечка» – автор Христина Керита.

Оповідання пропонуються для сприймання на слух, коли вчителька читає текст, а діти слухають його, вмостившись на килимку:

«Чарівна книжка» – автор Лариса Письменна (1914-1992).

Оскільки оповідання складається з декілька частин пропонується читання й слухання розкласти на декілька днів.

Співпраця з батьками

«Лист до батьків» пропонуємо розмістити в коридорі або на таблиці оголошень при вході до школи. Заохочуємо залучати батьків до навчального процесу.

Для ознайомлення розміщуємо тексти про книжку. Ці матеріали призначені для розвитку знань про книжку вчителів та батьків, а не для використання з дітьми:

«Як книжка прийшла до людей»;
«Цікаво знати»;
«Твоя бібліотека».

Дидактичний матеріал

Ми ділимося своїм дидактичним матеріалом для інтегрованого, тематичного тижня «Книжка» для 1 класу й дуже просимо, щоб при використанні матеріалів ім’я групи “Лицем до дитини” лишалося видимим.

Подані картки-слова – словникові-карточки з візуального словника до теми. Ці словникові слова призначені для фронтальної та індивідуальної форм діяльностей. Впродовж теми ці слова вивішуються як стіна слів.

Словникові-карточки складанки призначені для парної або індивідуальної форм діяльностей.

Вірші-афіші призначені для читання ехом і відлунням й повинні бути розміщені на стіні класу. При завершенні інтегрованої теми пропонуємо додати їх до попередніх афіш та створити велику книжку для читання.

Картки для групових видів діяльності:
«Задачі про книжку»;
«Як прийшла до нас книжка – 1»;
«Як прийшла до нас книжка – 2»;
«Бережіть книжку – наші правила».

Картки для парних видів діяльності:
«Прислів’я до складання».

Книжечки легкого читання

Книжечки легкого читання призначені на уроки української мови (читання) для самостійного читання учнями. Не обов’язково, щоб кожна дитина отримала примірник книжечки. Можна роздрукувати, наприклад, 5 примірників книжечок на клас.

Запропоновані книжечки легкого читання роздруковуються на аркушах А4 та, зігнувши і скріпивши, пропонуються під час різних видів діяльності.

Книжечку легкого читання «Найшвидкіший читач» – автор Володимир Чубенко (1927-2006) підготувала Ліда Хоршунова.

Книжечку легкого читання «Мишка і книжка» – автор Леонід Куліш-Зіньків (1942-2007) підготувала Ліда Хоршунова.

Книжечку легкого читання «Ворона» – автор Геннадій Літневський (1951-1989) підготувала Ліда Хоршунова.

Книжечка-саморобка

Книжечка саморобка або, як по-іншому можна назвати – «книжечка-зошит», «індивідуальна книжечка», «Я автор!», замінює учнівський зошит. Використовуючи книжечку-саморобку учень стає співавтором. Така робота проводиться в школі, а не вдома. Формат книжечки передбачає можливість роздрукувати її на папері розміру А4, зігнути, скріпити й використати в класі. Технологія навчання сприяє природньому розвитку дитини й заохочує до творчості.

Для даної теми пропонується «Моя книжечка про книжку», яку підготувала Ольга Зелінська для розвитку загально-пізнавальних навчальних критеріїв:

 • списує слова… подані друкованими шрифтами («Українська мова»);
 • зіставляє групи предметів за однією суттєвою ознакою (загально-пізнавальне);
 • включається в роботу (організаційне).

Автори:

Надія Новосельська, ПШ «Школа радості», м.Львів
Леся Голдун, ПШ «Школа радості», м.Львів
Галина Вархолик, ПШ «Школа радості», м.Львів
Ольга Васильків, ПШ «Школа радості», м.Львів
Валентина Кендзьора, садок-школа «Любисток», м.Львів
Леся Хоцяновська, садок-школа «Любисток», м.Львів
О. Боберська, садок-школа «Любисток», м.Львів
Іра Зубрицька, садок-школа «Веселка», м.Львів
Неля Войдило, садок-школа «Веселка», м.Львів
Раїса Четверус, Школа св. Софії, м.Львів
Ольга Зелінська, СЗШ №73, м.Львів
Ліда Хоршунова, ПШ “Джерельце”, м.Львів
Оксана А. Винницька-Юсипович

Лицем до дитини > Інтегровані уроки – 1 клас > Книжка

Лицем до дитини > Книжка > Книжка – 1 клас

Дата створення: 11 березня 2023 р.

Останнє оновлення на Понеділок, 13 березня 2023, 09:44