Екскурсія та екскурсії – значна складова навчального процесу

Екскурсія – це подорож.

Класифікація екскурсій залежить від мети, яку ставлять собі організатори, особливо ті, які організовують екскурсійні тури по Україні. Сьогодні в Україні дуже популярними стали групові екскурсії по Києву, екскурсії по Львову, тури Закарпаття та екскурсії по замках Львівщини.

Екскурсії для школярів чи екскурсії для дітей вимагають дещо відмінного планування, ніж екскурсійні тури для дорослих. Екскурсії Львовом чи місцями проживання школярів – в музеї, на майданчики, в бібліотеки, на природу – мають за мету доповнити традиційні уроки, які відбуваються в приміщеннях школи.

Навчання за кордоном і передовий освітній досвід показує, що шкільні екскурсії повинні бути невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. Нова українська школа враховує, що сучасна психологія надає перевагу активним та інтерактивним методам навчання.

Екскурсії для школярів складова навчального процесу.
Екскурсії для школярів складова навчального процесу.

Що означає слово «екскурсія»?

Слово “екскурсія” походить з латинського “ex” (з) і “currere” (вибігти), що означає “вибігти з приміщення”.

У 17му сторіччі слово «екскурсія» в англійській (excursion), французькій (excursion) та італійській (escursione) мовах набрало значення “поїздка”. Цікаво, що у німецькій мові по-сьогоднішній день “екскурсія” перекладається як “Ausflug”, що складається з двох слів – “aus” (з) і “Flug” (політ) – “виліт”.

Для нас учителів, які працюють за принципами “Лицем до дитини”, екскурсія – це вихід з учнями за межі класних приміщень та відвідування наперід визначеного місця з метою розвитку знань, вмінь та компетентностей, встановлених Державним стандартом освіти України.

Екскурсія – це вихід з дітьми за межі класної кімнати.
Екскурсія – це вихід з дітьми за межі класної кімнати.

Що таке шкільні екскурсії?

В чинній “Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю” (відкриється нове вікно) стверджується, що “екскурсія” – це:

“колективне відвідування до 24 годин з вихованцями, учнями, студентами визначних місць з освітньою, навчально-виховною, науковою, пізнавальною чи розважальною метою у складі організованої групи під керівництвом осіб, призначених у порядку, встановленому цією Інструкцією”.

Л.Н.Добровольська, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського ОІПОПП у статті “Пізнавально-дослідницька робота молодших школярів під час навчальних екскурсій – методичні рекомендації” (відкриється нове вікно) (2006) вказує, що:

“Екскурсія – особливий вид навчальних занять, який проводиться за межами класної кімнати для безпосереднього сприйняття і спостереження учнями об’єктів та явищ, пов’язаних з вивченням програмного матеріалу.”

Шкільні екскурсії можна проводити:

 • на початку теми, щоб захопити учнів навчальною темою;
 • під час проведення теми, щоб надати можливість учням розвинути вміння й компетентності, розвиток яких обмежений в приміщеннях класу;
 • в кінці теми, щоб завершити і підсумувати знання теми.

Яка класифікація екскурсій?

Будь-яка класифікація, в тому числі й класифікація екскурсій, залежатиме від світосприйняття особи чи галузі знань, яка визначає класифікацію.

Музейники – це особи, які вивчають музейну справу. У музеєзнавстві класифікація екскурсій проходить за декількома критеріями:

 1. Зміст – Що будуть учасники бачити?
 2. Склад і кількість учасників – Скільки буде учасників?; Який вік учасників?; Чи учасники приїжджі, чи місцеві?
 3. Місце проведення – Де проходитиме екскурсія?
 4. Засіб пересування – Чи учасники йтимуть пішки? Чи використовуватиметься транспорт?
 5. Тривалість – Скільки часу призначено?
 6. Форма проведення – Чим займатимуться учасники?

Чи використовуватиметься транспорт під час екскурсії?
Чи використовуватиметься транспорт під час екскурсії?

Учителям, які планують екскурсії для своїх учнів, часто доводиться співпрацювати з екскурсоводами. Такі екскурсоводи нерідко – випускники музейної справи, або які навчалися на курсах музеєзнавства і мають для себе визначені класифікації екскурсій. Тим не менше, ці класифікації не завжди співпадають з вимогами навчального процесу та потребами учнів, особливо учнів початкових класів.

Вчителям, особливо вчителям початкових і базових класів, слід звернути увагу на дещо іншу класифікацію екскурcій, а саме:

 1. Навчально-виховна мета – Які вміння, знання та компетентності Державного стандарту освіти матимуть учні можливість розвинути?
 2. Вікові та навчальні спроможності учнів – Який вік учнів?; Які вміння, знання та компетентності вже розвинуті в учнів, на які можна опиратися?
 3. Місце і час проведення – Куди найкраще піти, щоб осягнути навчально-виховну мету?
 4. Форма проведення – Чим займатимуться учні?
 5. Собівартість – Які будуть витрати?; Чи витрати відповідають фінансовим ресурсам?

Чим займатимуться учні під час екскурсії?
Чим займатимуться учні під час екскурсії?

Які переваги екскурсійного методу навчання?

Екскурсія надає можливість учням набути досвід поза межами класних та шкільних приміщень. Коли учні виходять за межі класу, вони зустрічаються з реальним світом й мають можливість пов'язати те, що вони вивчають у класі, з навколишньою дійсністю.

Оскільки під час екскурсії учні мають можливість взаємодіяти в різних обставинах та формах, вони можуть отримати більш цілісну та інтегровану картину теми, ніж це можливо зробити в обмежених стінах школи. Інтегрований досвід, особливо поєднаний з інтерактивними видами учнівської діяльності, сприяє розвитку компетентностей, необхідних для успіху в 21-ому сторіччі.

Під час екскурсії учні мають можливість набути новий досвід і довідатися та засвоїти подробиці навколишнього світу, природи, культури та історії. Вони можуть скористатися інструментами, об'єктами та середовищами, які недоступні в класних приміщеннях.

Перед екскурсією учні хвилюються від очікування, що призводить до підвищеного емоційного стану. Педагогічний досвід доводить, що позитивне хвилювання позитивно впливає на розвиток компетентностей.

Оскільки кінцева мета будь-яких освітніх процесів – це успішна інтеграція особистості в суспільство, всі спроби надати учням можливості скористатися, зрозуміти та усвідомлено діяти в реальному світі нами, учтелями, повинні заохочуватися й використовуватися.

Успішна інтеграція учнів у суспільство.
Успішна інтеграція учнів у суспільство.

Які виклики ставить перед нами урок-екскурсія?

У класних приміщеннях є чітко окреслені межі поведінки, структуризовані норми діяльності та передбачувані обставини, обладнання й матеріали. Така передбачуваність створює певний рівень комфорту й дає можливість як учням так і нам, учителям, зосередитися на навчанні. Натомість під час екскурсії нема такої визначеності. Навпаки, дуже часто навіть коли екскурсії дуже добре заплановані, є велика правдноподібність, що може статися щось непередбачуване.

Нові враження, запахи, звуки, кольори розпорошують учнівську увагу. Під час екскурсій клас переміщається в незнайомих приміщеннях та середовищі і тому є можливість комусь відлучитися й навіть загубитися..

Вийшовши поза межі класних приміщень, учні часто «забувають» про правила та норми поведінки, яких вони дотримуються у класі. Не один учитель стверджує, що «не впізнає своїх учнів», перебуваючи з ними на екскурсії.

Екскурсія – це нові запахи, звуки, кольори…
Екскурсія – це нові запахи, звуки, кольори…

Чому доцільно проводити екскурсії з учнями початкових класів?

Світовий досвід показує, що дуже часто адміністрації шкіл та батьки (а часом навіть учителі) вважають, що проведення екскурсії це розважальна частина освітнього процесу, яку можна використовувати для того, щоб нагородити учнів за успішне навчання. Проте, наукво-дослідний досвід доводить, що навчання поза межами класних приміщень, якщо під час його проведення враховується чітко означена навчальна мета – є дуже успішне використання дорогоцінного навчального часу.

Кожен з нас має свої індивідальні уподобання та здібності. Коли учитель використовує різноманітні навчальні технології, це надає можливість учням навчатися за своїми особистими стилями навчання, використовуючи свої характерні зорові, слухові, кінестетичні, інтерактивні, художні та творчі здібності.

Використання органів чуття (слух, зір, нюх, дотик і смак) збагачує навчальний досвід і надає можливість засвоїти більший об'єм навчального матеріалу, ніж традиційна форма відтворення почутого та прочитаного. Таке застосування особливо надається для використання поза межами класних приміщень під час добре проведеної шкільної екскурсії.

Використання змислів чуття збагачує навчальний досвід.
Використання змислів чуття збагачує навчальний досвід.

Які етапи розробки плану екскурсії?

Як і з будь яким компонентом освітнього процесу, екскурсії необхідно розробляти з урахуванням конкретної навчально-виховної мети. Екскурсія повинна бути спроектована таким чином, щоб учні (і батьки) могли легко пов'язати основні елементи екскурсії з тим, що вивчається в класі.

Плануючи і організовуючи екскурсію, важливо врахувати три етапи:

 1. Попередній – Що треба полагодити перед екскурсією з адміністрацією школи, батьками, учнями, місцем проведення екскурсії?
 2. Екскурсія – Чим займатимуться учні?; Що треба підготувати для учнівської діяльності?; Яка роль учителя та батьків-помічників? Які дії на випадок надзвичайних, непердбачуваних обставин?
 3. Підсумки – Яким чином будуть учні ділитися тим, про що вони довідалися та що навчилися?

Що необхідно підготувати для успішної діяльності учнів?
Що необхідно підготувати для успішної діяльності учнів?

Правила безпеки під час проведення екскурсії!

Перед тим як вирушити на екскурсію з учнями, доцільно всім учасникам екскурсії звернути увагу на 3 компоненти успіху:

 1. Безпека – Чому важливо практикувати безпечне поводження?
 2. Повага – Як проявляти повагу до предметів, об'єктів та людей?
 3. Комфорт – В що одягнутися щоб було зручно й відповідало прийнятним нормам місця відвідування?

Нам, учителям треба переконатися, що кожна дитина зокрема розуміє, які ми ставимо вимоги щодо їхньої поведінки й як вона себе має поводити в місці, яке ми будемо відвідувати. З дітьми віку початкових класів нам особливо треба бути впевненим, що кожна дитина знає до чого їй буве дозволено доторкнутися, що можна буде скуштувати чи понюхати, а до чого можна буде лише прислухатися чи споглядати.

В що одягнутися на екскурсію?
В що одягнутися на екскурсію?

Які нормативні документи регулюють проведення шкільної ексурсії?

У Додатку до листа МОН від 06.02.08 №1/9-61 Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій… ствердується, що:

Навчальні екскурсії… є обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій…

В Інструкції щодо організації та проведення екскурсій… (відкриється нове вікно) МОН від 02.10.2014 №1124 встановлено:

 • Повноваження керівника
 • Формування груп…
 • Права та обов'язки керівника…
 • Права та обов'язки учасника….

Кожному з нас, хто планує та здійснює екскурсії з учнями, слід ознайомитися з Інстукцією…, яка є нормативним документом МОН і нас, учителів, зобов'язує.

Які вимоги державного стандарту?

У Державному стандарті освіти України не згадується про проведення екскурсій. На перший погляд це може стати аргументом, що екскурсії не є передбачені, як частина навчального процесу. Але це не так!

Проведення екскурсій не є самоціллю, а лише одним із засобів досягнення навчально-виховної мети. Тому, будь які вміння, знання чи комепетентності визначені Державним стандартом освіти України можна розвинути, використовуючи урок-екскурсію, екскурсійну діяльність чи навчальну екскурсію.

Давайте, всі разом виходьмо поза межі своїх класних приміщень, поза межі своїх педагогічних зон комфорту, де все керується й контролюється вчителем і даймо нашим дітям можливості проявити себе в справжньому, реальному довколишньому світі.

Текст: Оксана А. Винницька-Юсипович

Продовження теми:

Щира подяка учителям, які поділилися своїми матеріалами екскурсій, проведеними з учнями початкових класів:

 • Галина Андрейко, ЛСЗШ «Джерельце», м.Львів
 • Галина Бакус, ЗОШ «Первоцвіт», м.Львів
 • Олена Гальвіцька, методист НМЦО, ЗОШ№24 ім. М.Конопницької, м.Львів
 • Ольга Зелінська, СЗШ№73, м.Львів
 • Марія Левус, ЛСЗШ№8, м.Львів
 • Ірина Мізерак, СЗШ№98, м.Львів
 • Наталя Ренчка, ЛСЗШ «Джерельце», м.Львів

Лицем до дитини > Екскурсія

Останнє оновлення на Неділя, 16 лютого 2020, 17:17
 


Екскурсія на ринки та базари
з 3 класом
з 3 класом


Екскурсія в храм
з 4 класом
з 4 класом